bởi user lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM | Lần xem 28 | Lần tải 0
bởi user lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM

Mọi người xem hộ e đúg bnhieu câu ạ
bởi Tun Bi lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM

sức mạnh môn anh : đọc xong đáp án chép vẫn sai Sức mạnh môn Hoá chép xong đáp án đéo hiểu cả đáp án lẫn đề bài :)
bởi Nguyễn Phương Ngân lúc Tue, May 08 '18 4:33 PM

6cau