bởi user lúc Sun, Jun 17 '18 12:51 PM

mọi người cho em hỏi đoạn code này có nghĩa là gì v??
em dịch cả tối mà ko hiểu lắm!! cám ơn
bởi Phạm Thanh Hải lúc Sun, Jun 17 '18 12:51 PM

trò chơi xe tăng thôi :D