bởi user lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM | Lần xem 50 | Lần tải 0
bởi user lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

mn cho e hỏi nếu e có 1 câu lệnh sql1="select createdate from user"; createdate là thời gian lúc đầu đăng ký lưu trong database, giờ e muốn lấy tg hiện tai - 30 ngày xong đem so sánh với sql1 thì làm như thế nào ạ. chuyện là e làm hức năng login muốn cho tài khoản tồn tại trong 1 khoảng tg nhất định, mn ai làm và biết chỉ e với.
thank
bởi Nguyễn Quốc Đạt lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

có cái hàm datediff của sql đó thử xem :D