bởi user lúc Sun, Jun 17 '18 12:50 PM

Mình đã xem rất nhiều video dạy PHP trên youtube nhưng những video đó giải thích khá khó hiểu và giọng nói khá khó nghe :3
còn đây mình thấy giọng nói khá hay và giảng dễ hiểu , các bác cứ vào xem thử 1 bài thì biết
bởi Duy Trần lúc Sun, Jun 17 '18 12:50 PM

like
bởi An Quốc Việt lúc Sun, Jun 17 '18 12:50 PM

Bạn ơi có video nào dạy lập trình C/C++ dễ hiểu k vậy