bởi user lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

Mình cần tìm 1 nhóm tầm 3-5 người cùng học Algorithm.
Yêu cầu:
1. Đọc được tiếng anh.
2. Mỗi ngày hoàn thành 1 problem rồi up source code so sánh lẫn nhau
Source code viết bằng C++ or Python
bởi Mạnh Cầm lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

E xin 1 slot Python :D
bởi Tấn Lộc lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

C++ nha
bởi Nguyễn Gia Phong lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

1 slot nhá b
bởi Hoàng Huynh lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

các bạn suy nghĩ kĩ nha, vì mình chỉ cần 3 5 người thôi. nên cần hoạt động tích cực để hỗ trợ lẫn nhau.
bởi Man Tue Quach lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

phải giỏi mới dc vô team hả
bởi Man Tue Quach lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

gà gà dc vô ko ạ???
bởi Nguyễn Phúc Hải lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

mình xin 1 slot
bởi Hùng Hữu Nguyễn lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

E biết tiếng Anh với python cơ bản thôi ạ...mà gà quá có đc chấp nhận k a
bởi Hoàng Huynh lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

Vậy mình add 5 bạn gần nhất vào nhóm rồi cố gắn làm 1 bài test rồi nộp cho mình trước 12h tối hôm nay nha.