bởi user lúc Sun, Jun 17 '18 12:51 PM

mấy bác cho em hỏi là làm sao để excute chương này này vậy, sao em không tìm được file exe để chạy hay nó chạy trên linux @@
bởi Peter lúc Sun, Jun 17 '18 12:51 PM

có khi nào giải nén mất file.exe ko