bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:25 PM | Lần xem 205 | Lần tải 0
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:25 PM


Thông điệp quan trọng nhất trong cuốn sách này rất đơn giản: Mọi người thay đổi vì nhìn thấy dẫn chứng thực tế tác động tới cảm xúc chứ không phải các số liệu phân tích làm thay đổi suy nghĩ.


Điều này đặc biệt đúng khi bạn phải đối mặt với những vấn đề thay đổi tổ chức trên quy mô lớn như: công nghệ mới, sáp nhập và thâu tóm, tái cơ cấu, chiến lược mới, thay đổi văn hóa, toàn cầu hóa và thương mại điện tử ‒ cho dù là trong một công ty hay chỉ một văn phòng, một bộ phận hoặc một nhóm. Trong thời đại đầy biến động ngày nay, nếu biết cách giải quyết tốt những vấn đề trên thì bạn sẽ thắng; nếu không, chúng có thể khiến bạn điên đầu, mất tinh thần và tiêu tốn nhiều tiền của.


Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download