bởi user lúc Sun, Jun 17 '18 12:51 PM

🔑 Lập trình & thiết kế website từ A-Z. PHẦN Nhập môn cơ sở dữ liệu. Bài 01: Giới thiệu với các bạn một số định nghĩa cực kỳ quan trọng ban đầu về cơ sở dữ liệu. Trả lời câu hỏi cơ sở dữ liệu là gì? Có cấu tạo ra sao? [PHẦN 4: Nhập môn cơ sở dữ liệu]
🎬 Bài 01: http://bit.ly/2JLZzs2
[PHẦN 3.2: jQuery & jQueryUI]
🎬 Tổng hợp 14 videos phần jQ: https://goo.gl/6zfhC3
[PHẦN 3.1: JAVASCRIPT]
🎬 Tổng hợp 18 videos phần JS: http://bit.ly/2L4IeI1
[PHẦN 2: CSS]
🎬 Tổng hợp 15 videos phần CSS: http://bit.ly/2snRKOp
[PHẦN 1: HTML]
🎬 Tổng hợp 6 videos phần HTML: http://bit.ly/2L637lM
...
TỔNG QUAN TOÀN KHÓA HỌC
📝 Giới thiệu chi tiết về cách mà một website làm việc như thế nào trên internet.
📝 PHẦN 1: HTML & HTML5
📝 PHẦN 2: CSS & CSS3
📝 PHẦN 3.1: JAVASCRIPT
📝 PHẦN 3.2: jQuery và jQueryUI
📝 PHẦN 4: Nhập môn cơ sở dữ liệu [**đang ở đây**]
📝 PHẦN 5: Học T-SQL và MS SQL Server (chuẩn bị cho .NET)
📝 PHẦN 6: ASP . NET MVC
📝 PHẦN 7: Học SQL và MySQL Server (chuẩn bị cho PHP)
📝 PHẦN 8: PHP
📝 PHẦN 9 (kết thúc): Giới thiệu khái niệm Web Framework và giới thiệu một số Web Framework viết bằng PHP.
bởi Trọng Luân lúc Sun, Jun 17 '18 12:51 PM

Các bạn vào đây xem thêm nhé
bởi Hoàng Tiến lúc Sun, Jun 17 '18 12:51 PM

Z