bởi user lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM | Lần xem 19 | Lần tải 0
bởi user lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

# hoidap
- Mấy bác cho em hỏi lỗi này sửa như thế nào ạ
bởi Hoa Huỳnh lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

sp.GiaBan = 2.999E+07, thay vì ép int, bạn ép sang double thử
bởi Hồ Văn Trungg lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

hàm load tổng tiền nó sẽ tnay. nếu csdl là decimal k cần chuyển đổi. nếu k khai báo decimal phải chuyển đổi
bởi Hồ Văn Trungg lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

sau khi viết ham tổng tiền xong thì gọi nó ở đoạn cuối cùng của btAdd_click của b ý
bởi Nguyễn Thành Dự lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

E dùng kiểu này được nè a
bởi Hồ Văn Trungg lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

tất nhiên là đc r, như nhau mà. nhưng mà cho ra hàm vì bài của mình sử dụng đến nó nhiều chứ k phải mỗi cái btadd_click như của bạn. nếu bạn dùng nhiều thì viết như mk ý sẽ tiện. understand