bởi user lúc Sun, Jun 17 '18 12:51 PM

hiện tại cái mô hình mình bị routing loop, có kĩ thuật nào chống nó ko mn, m cám ơn :)
bởi Đỗ Văn An lúc Sun, Jun 17 '18 12:51 PM

Split-horizon