bởi user lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

Giúp mình với.
Ai giúp mình đoạn lệnh không cho nhập kí tự ở đầu dòng bằng js với :(
ví dụ: -0000-000-000
không cho nhập cái kí tự - ở đầu
chỉ được như này
0000-000-000
bởi Binh Pham lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

Dùng pattern á
bởi Jerry Hoàng lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

search 'mask input jquery' nha
bởi Nguyễn Trọng Duy lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

Một là regex = /^[^\\/'' :* ? <>|] +$/; Là không cho nhập các ký tự đặc biệt cần ký tự nào thì cho vào[] , lấy cái input mang so sánh vs chuỗi regex này, hai là mang input.substr(0,1) ===' -' là ko cho - ở đầu dòng
bởi Hạo Trần lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

oke tks mn nhé :*