bởi user lúc Sun, Jun 17 '18 12:51 PM | Lần xem 11 | Lần tải 0
bởi user lúc Sun, Jun 17 '18 12:51 PM

Facebook vesion chuối VietNam ))
bởi Đặng Hữu Minh lúc Sun, Jun 17 '18 12:51 PM

Đổi màu đi, với lại icon phẳng sẽ đẹp hơn.
bởi Vũ Hải Đăng lúc Sun, Jun 17 '18 12:51 PM

Tại sao phải cố thiết kế cho nó giống fb
bởi Văn Lộc lúc Sun, Jun 17 '18 12:51 PM

Cười không nhặt được mồm các bác ạ
bởi Trần Văn Phây lúc Sun, Jun 17 '18 12:51 PM

Đi đâu cũng thấy app này 🙉 🙉 🙉
bởi Đặng Hữu Minh lúc Sun, Jun 17 '18 12:51 PM

Rate chplay 1.6 thì ko ổn :v
bởi Thạch Minh Triết lúc Sun, Jun 17 '18 12:51 PM

tranh thủ :v
bởi Hoàng Minh lúc Sun, Jun 17 '18 12:51 PM

quần què gì z :v
bởi Vũ Anh Tuấn lúc Sun, Jun 17 '18 12:51 PM

gì v
bởi Nguyễn Sơn lúc Sun, Jun 17 '18 12:51 PM

ngẻn r :v