bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM | Lần xem 579 | Lần tải 66
  • Download images Ebook - HTML5 Canvas - Lập Trình Game 2D (Free)
  • Download images Ebook - HTML5 Canvas - Lập Trình Game 2D (Free)
  • Download images Ebook - HTML5 Canvas - Lập Trình Game 2D (Free)
  • Download images Ebook - HTML5 Canvas - Lập Trình Game 2D (Free)
  • Download images Ebook - HTML5 Canvas - Lập Trình Game 2D (Free)

YIN YANG
2012
HTML5
Canvas
-
Lập
Trình
Game
2D
v1.0
Lý thuyết và demo thực hành về lập trình game 2D với APICanvas trong
Html5
http://vietgamedev.net/
http://yinyangit.wordpress.com/
1/7/2012
Yin Yang
HTML5
Canvas - Lập trình Game 2D
2 | P a ge
Yin Yang
HTML5
Canvas - Lập trình Game 2D
LỜI TỰA
Flash là một công nghệ rất hiệu quả, phổ biến và cho phép lập trình viên có thể tạo ra những
ứng dụng với đầy đủ các hiệu ứng hình ảnh, âm thanh đặc sắc. Những công nghệ tương tự như
Java Applet hay một “đứa con” sáng giá của Microsoft là Silverlight cũng không thể đứng vững
và cạnh tranhđược với Flash. Nhưng một vấn đề nảy sinh ở đây là khả năng tương tác giữa các
công nghệ này với các thành phần xung quanh nó (như các thẻ HTML) dường như không thể.
Chúng bị cô lập và hoạt động độc lập với thế giới bên ngoài.
Giải pháp là quay trở lại sử dụng thuần HTML, Javascript và CSS, lập trình viên vẫn có thể
tạo được ra ứng dụng với hiệu ứng đặc biệt và không bị các giới hạn mà những công nghệ trên
gặp phải. Nhưng trở ngại lớn nhất là không có đủ API để tạo ra được những ứng dụng tương tự
như trên Flash. Và tốc độ của các ứng dụng thuần HTML khá chậm, hầu như không thể chấp
nhận được với một game có yêu cầu cấu hình trung bình.
Nhưng với sự ra đời của HTML5 cùng với các thành phần và API mới, giới hạn trên đã bị phá
ỏ và đang từng bước thay thế dần các công nghệ như Flash. Với các ứng dụng cần những hiệu
ứng đồ họa và chuyển động đặc biệt, lập trình viên có thể sử dụng Canvas với kiểu bitmap hoặc
SVG với kiểu vector. Không chỉ áp dụng cho việc thiết kế các trang web trực quan, HTML5 còn
được áp dụng để tạo ra các thư viện đồ họa giúp tạo ra các ứng dụng đồ thị, game trong cả môi
trường 2D và 3D như những ứng dụng trên desktop.
Một điều đáng mừng nữa là HTML, Javascript và CSS không còn bị giới hạn trên trình duyệt
mà có thể được triển khai trên desktop dưới dạng các widget, trên các thiết bị di động và có thể
ất kì thiết bị nào. Như vậy, lập trình viên không cần sử dụng hay yêu cầu người dùng cài đặt bất
kì thư viện nào để có thể chạy được các ứng dụng của họ. Một lợi thế rất lớn mà chỉ có HTML
mới có thể đạt được. Tuy nhiên việc xây dựng game trên trình duyệt có thể là một trải nghiệm
khó khăn vì phải cân nhắc giữa việc chọn lựa giữa các thư viện hiện đại, đầy đủ chức năng hay
làm theo các API cấp thấp của HTML (thông qua Javascript).
Quá trình thực hiệnsách nàykhông thể tránhkhỏisaisót, bạnđọc có thể gửiphản hồi tại
http://vietgamedev.vn
hoặc blog http://yinyangit.wordpress.com hoặc gửiemail trực tiếp cho tôi
(yinyang.it@gmail.com) để thắc mắc, trao đổi cũng như giúp tôi sửa đổi, cập nhật nếucần thiết.
Xincảm ơn!
3 | P a ge
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM

Flash là một công nghệ rất hiệu quả, phổ biến và cho phép lập trình viên có thể tạo ra những ứng dụng với đầy đủ các hiệu ứng hình ảnh, âm thanh đặc sắc. Những công nghệ tương tự như Java Applet hay một “đứa con” sáng giá của Microsoft là Silverlight cũng không thể đứng vững và cạnh tranh được với Flash. Nhưng một vấn đề nảy sinh ở đây là khả năng tương tác giữa các công nghệ này với các thành phần xung quanh nó (như các thẻ HTML) dường như không thể. Chúng bị cô lập và hoạt động độc lập với thế giới bên ngoài. Giải pháp là quay trở lại sử dụng thuần HTML, Javascript và CSS, lập trình viên vẫn có thể tạo được ra ứng dụng với hiệu ứng đặc biệt và không bị các giới hạn mà những công nghệ trên gặp phải. Nhưng trở ngại lớn nhất là không có đủ API để tạo ra được những ứng dụng tương tự như trên Flash. Và tốc độ của các ứng dụng thuần HTML khá chậm, hầu như không thể chấp nhận được với một game có yêu cầu cấu hình trung bình. Nhưng với sự ra đời của HTML5 cùng với các thành phần và API mới, giới hạn trên đã bị phá bỏ và đang từng bước thay thế dần các công nghệ như Flash. Với các ứng dụng cần những hiệu ứng đồ họa và chuyển động đặc biệt, lập trình viên có thể sử dụng Canvas với kiểu bitmap hoặc SVG với kiểu vector. Không chỉ áp dụng cho việc thiết kế các trang web trực quan, HTML5 còn được áp dụng để tạo ra các thư viện đồ họa giúp tạo ra các ứng dụng đồ thị, game trong cả môi trường 2D và 3D như những ứng dụng trên desktop. Một điều đáng mừng nữa là HTML, Javascript và CSS không còn bị giới hạn trên trình duyệt mà có thể được triển khai trên desktop dưới dạng các widget, trên các thiết bị di động và có thể bất kì thiết bị nào. Như vậy, lập trình viên không cần sử dụng hay yêu cầu người dùng cài đặt bất kì thư viện nào để có thể chạy được các ứng dụng của họ. Một lợi thế rất lớn mà chỉ có HTML mới có thể đạt được. Tuy nhiên việc xây dựng game trên trình duyệt có thể là một trải nghiệm khó khăn vì phải cân nhắc giữa việc chọn lựa giữa các thư viện hiện đại, đầy đủ chức năng hay làm theo các API cấp thấp của HTML (thông qua Javascript).
.pdf 776895.pdf
Kích thước: 1.84 mb
Lần tải: 0 lần
Download