bởi user lúc Sun, Jun 17 '18 12:50 PM

e dùng cách này để xóa 1 file:
os.remove('./data/file.txt')
nếu file tồn tại thì nó xóa
còn file k tồn tại mà chạy hàm đó thì nó bị lỗi ,
z có cách nào chạy khi file k tồn tại mà vẫn k gặp lỗi bỏ qa để chạy típ hàm bên dưới k ạ.
có ai bt chỉ hộ e cảm ơn nhju ạ ))
bởi Lê Hoàng Quốc Ân lúc Sun, Jun 17 '18 12:50 PM

try
bởi Pusheen Neko lúc Sun, Jun 17 '18 12:50 PM

Kiểm tra file có tồn tại hay ko trước khi del.
bởi Linh Nguyễn lúc Sun, Jun 17 '18 12:50 PM

try...catch
bởi Trương Quốc Khánh lúc Sun, Jun 17 '18 12:50 PM

if (os.path.exists(path)) os.remove(path)