Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Luật sư Ngành Luật,Luật hành chính

  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
yfyntq
Danh mục
Ngành Luật,Luật hành chính
Thể loại
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Luật sư
Ngày đăng
15/4/2014
Loại file
pdf
Số trang
37
Dung lượng
0.28 M
Lần xem
0
Lần tải
0
  DOWNLOAD

Tham khảo: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Luật sư Hoạt động của các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư có vai trò tích cực trong việc nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo và các đương sự khác, góp

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Luật sư

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Luật sư slide 1

Tài liệu Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Luật sư slide 2

Tài liệu Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Luật sư slide 3

Tài liệu Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Luật sư slide 4

Tài liệu Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Luật sư slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Luật sư
Hoạt động của các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư có vai trò tích cực trong việc
nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ
quyền, lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo và các đương sự khác, góp phần tạo lập
môi trường pháp lý thuận lợi và tin cậy cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh
thương mại. Trong quá trình hoạt động, nhiều tổ chức hành nghề luật sư đã có ý
thức chấp hành các quy định của Luật Luật sư và các quy định có liên quan khác
của pháp luật.
Tuy nhiên, thực tiễn công tác quản lý nhà nước về luật sư trong thời gian qua
nói chung, công tác thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư nói riêng cho
thấy có địa phương còn chưa quan tâm đúng mức tới quản lý đối với tổ chức và
hoạt động của luật sư, một bộ phận các tổ chức hành nghề luật sư còn có những vi
phạm pháp
luật,
thậm
chí

những
vi phạm
khá
nghiêm
trọng
cần
được
chấn
chỉnh, khắc phục kịp thời. Do đó, quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của
luật sư là vấn đề cần được tăng cường trong giai đoạn hiện nay. Thanh tra chuyên
ngành về tổ chức và hoạt động của luật sư là công việc cần thiết, quan trọng để
phục vụ cho yêu cầu quản lý.
Phần I
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Luật sư
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp nói chung, trong hoạt
động luật sư nói riêng là một trong những chế định quan trọng của pháp luật nhằm
góp phần bảo đảm an toàn pháp lý trong hoạt động.
Tuy nhiên, trên thực tế việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động
luật
sư vẫn chưa thực sự đi vào đời sống xã hội, chưa đáp ứng được mục tiêu đặt ra là
ăn đe, phòng ngừa vi phạm để từ đó nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước. Cho đến
nay, các địa phương thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn xử phạt vi phạm hành chính
trong hoạt động tư pháp chưa nhiều; cơ quan thanh tra chuyên ngành tư pháp còn
ất ít khi thực hiện thẩm quyền đó. Thực tiễn, khi phát hiện hành vi vi phạm hành
chính trong hoạt động luật sư, một số người có thẩm quyền còn nhiều lúng túng khi
vận dụng các quy định của pháp luật để xử phạt. Trong khi đó, ý thức chấp hành
pháp luật của một bộ phận lớn những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong
các hoạt động còn chưa cao. Để góp phần đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn; đưa
những quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động vào
thực tiễn đời sống xã hội, chuyên đề này sẽ đưa ra, thảo luận và phân tích một số
nội dung cơ bản của việc xử phạt hành chính trong hoạt động luật sư như sau.
1. Cơ sở pháp lý
Vào những năm đầu của thập kỷ 90, các quy định của Pháp lệnh Xử lý vi
phạm hành chính năm 1995 và các văn bản pháp luật có liên quan mới chỉ dừng lại
ở mức quy định có tính chất định hướng cho việc xử phạt vi phạm hành chính.
Thời điểm đó, chưa có quy định chi tiết và hướng dẫn cụ thể để tiến hành xử phạt
các vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp nói chung, trong hoạt động nói
iêng. Sau khi Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 (sau đây gọi tắt là
Pháp lệnh) ra đời, thay thế Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 1995, Nghị
định số
134/2003/NĐ-CP
ngày 14/11/2003 của
Chính phủ quy định chi tiết thi
hành
một
số
điều
của
Pháp
lệnh
được
an
hành

đặc
iệt
Nghị
định
số
76/2006/NĐ-CP và Nghị định số 60/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp (sau đây gọi tắt là Nghị định 76 và Nghị
định 60) được ban hành đã cụ thể hoá các hành vi bị xử phạt trong lĩnh vực Tư
pháp. Đây là văn bản tạo cơ sở pháp lý chi tiết, cụ thể nhất và trực tiếp nhất hiện
nay cho việc tiến hành xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động.
Ngoài ra, còn phải kể đến một loạt các văn bản quan trọng khác liên quan
đến những quy định về xử phạt vi phạm hành chính như Luật Thanh tra năm 2004,
Nghị định số 74/2006/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tư
pháp; Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004 và các văn bản có liên quan khác.
2. Đối tượng xử phạt
Theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Nghị định 60, đối tượng có thể bị xử phạt
hành chính trong hoạt động
là rất rộng, bao gồm
các cá nhân, tổ chức có hành vi
cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh
vực
mà không phải là tội phạm. Tuy nhiên, không phải bất cứ hành vi vi phạm các
quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực luật sư của các cá nhân,
tổ chức mà không phải là tội phạm đều là đối tượng bị xử phạt. Cần nhấn mạnh
ằng hành vi vi phạm hành chính phải được pháp luật quy định. Cụ thể trong hoạt
động luật sư, chỉ có những hành vi được quy định từ Điều 23 đến hết Điều 26 của
Nghị định số 60/2009/NĐ-CP mới bị xem xét, xử phạt theo quy định của pháp luật.
Đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh
vực tư pháp trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì cũng bị xử
phạt theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước ta là
thành viên có quy định khác thì thực hiện theo điều ước quốc tế đó.
Một điểm quan trọng, cần lưu ý nữa là những hành vi vi phạm chế độ công vụ
của cán bộ, công chức đang làm nhiệm vụ trong lĩnh vực luật sư, thanh tra viên tư
pháp và những cán bộ, công chức có liên quan khác trong khi thi hành nhiệm vụ

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-Luat-su.pdf[0.28 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự