Văn bản đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt - Mẫu số 01 Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán

  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
cgjotq
Danh mục
Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán
Thể loại
Đối với đối tượng xóa nợ là hộ gia đình, cá nhân
Ngày đăng
22/5/2015
Loại file
Số trang
0
Dung lượng
Lần xem
0
Lần tải
0
  DOWNLOAD

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Văn bản đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt - Mẫu số 01

 

Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Văn bản đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt đối với đối tượng xóa nợ là hộ gia đình, cá nhân ban hành kèm theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007.
Mẫu số 01 Ban hành kèm theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013
CỤC THUẾ/TỔNG CỤC THUẾCHI CỤC THUẾ/CỤC THUẾ --------
CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: ......../CCT-... V/v đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt
..........., ngày ......tháng ......năm ....
Kính gửi: Tên cơ quan thuế cấp trên
Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 3, Điều 5 và Điều 9 Thông tư số 179 /2013 /TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2007.
Tên cơ quan thuế lập văn bản ..... đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 cho ....(số lượng hộ gia đình, cá nhân) với số tiền là ............đồng (chi tiết theo tổng hợp danh sách hộ gia đình, cá nhân đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 theo mẫu số 01a và danh sách hộ gia đình, cá nhân đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 của từng Đội thuế xã, phường, thị trấn theo mẫu số 01b đính kèm).
Đề nghị Cục Thuế ..... xem xét trình cấp có thẩm quyền giải quyết./. 
Nơi nhận: - Như trên; - UBND quận, huyện, thị xã (để báo cáo); - Lưu: VT, …
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Mẫu số 01aBan hành kèm theoThông tư số 179/2013/TT-BTC  ngày 02/12/2013
TỔNG HỢP DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÓA NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT PHÁT SINH TRƯỚC NGÀY 01/7/2007(Kèm theo công văn số.... ngày....của Chi cục Thuế.....)
Đơn vị tính: đồng 
STT
Họ và tên
Mã số thuế(nếu có)
Địa chỉ
(4)
Tổng số tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ
Trong đó
Căn cứ xóa nợ
Ghi chú
Thuế môn bài
Thuế GTGT
...
Tiền phạt chậm nộp
1
2
3
4
5 = 6 + 7 + 8 + 9
6
7
8
9
10
11
A
Tổng cộng
(1)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
Tổng hợp theođội thuế
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I
Đội thuế A
(1)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
 
 
1
Hộ gia đình/cá nhân A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Hộ gia đình/cá nhân B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...
...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I
Đội thuế B
(1)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
 
 
1
Hộ gia đình/cá nhân A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Hộ gia đình/cá nhân B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...
...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
......, ngày ..... tháng ..... năm 20....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Ghi chú:
(1) Ghi tổng cộng số hộ gia đình/cá nhân đề nghị xóa nợ theo tổng số toàn Chi cục Thuế và từng Đội thuế
(2) Bỏ trống
(3) Ghi tổng cộng số tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ theo tổng số toàn Chi cục Thuế và từng Đội thuế
(4) Ghi địa chỉ đường phố, thôn/tổ dân phố, xã/phường/thị trấn
Mẫu số 01bBan hành kèm theoThông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013
DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÓA NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT PHÁT SINH TRƯỚC NGÀY 01/7/2007 THUỘC ĐỘI THUẾ ...
Đơn vị tiền: đồng
STT
Họ và tên
Mã số thuế(nếu có)
Địa chỉ
Tổng số tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóanợ
Trong đó
Căn cứ xóa nợ
Thuế môn bài
Thuế GTGT
Tiền phạt chậm nộp
...
1
2
3
4
5 = 6 + 7 + 8 + 9
6
7
8
9
10
 
Tổng cộng:
 
 
x
x
x
x
x
 
1
Hộ gia đình, cá nhân A...
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Hộ gia đình, cá nhân B...
 
 
 
 
 
 
 
 
...
....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
......, ngày ..... tháng ..... năm 20....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
 
XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
Ghi chú:
(1) Mỗi xã/phường/thị trấn lập 01 biểu.
(2) Dòng tổng cộng (cột 3) ghi tổng số hộ gia đình, cá nhân
(3) Cột 4 - địa chỉ: Ghi địa chỉ đường phố, thôn/tổ dân phố, xã /phường/thị trấn
Ngoài ra các bạn kích vào nút Tải về để có thể tải thêm các biểu mẫu sau:
1. Văn bản đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt - Mẫu số 02 (đối với đối tượng xóa nợ là hộ gia đình, cá nhân)
2. Văn bản đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt - Mẫu số 03 (đối với đối tượng xóa nợ là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể)
3. Văn bản đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt - Mẫu số 04 (đối với đối tượng xóa nợ là doanh nghiệp nhà nước đã hoàn thành cổ phần hóa)
4. Văn bản đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt - Mẫu số 05 đối với đối tượng xóa nợ là doanh nghiệp nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu theo hình thức giao, bán

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Van-ban-de-nghi-xoa-no-tien-thueA-tien-phat-Mau-so-01.[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự