Thông báo về việc hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán

  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
6fjotq
Danh mục
Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán
Thể loại
Ban hành Thông tư số 215/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
Ngày đăng
22/5/2015
Loại file
Số trang
0
Dung lượng
Lần xem
0
Lần tải
0
  DOWNLOAD

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Thông báo về việc hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng

 

Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Thông báo về việc hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng ban hành Thông tư số 215/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.
Mẫu số: 09/CC
TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊNTÊN CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN --------
CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: /TB-…
......., ngày ..... tháng ...... năm ....... 
THÔNG BÁOVề việc hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng
Căn cứ Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;
Căn cứ Quyết định số ..../QĐ-... ngày ..... của ... (tên cơ quan ban hành quyết định) .... về việc áp dụng biện pháp cưỡng thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với .............;
Căn cứ Thông báo số ....../TB-CT/CCT ngày ...... của Cục Thuế/Chi cục Thuế......về việc thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng ...(tên cơ quan ban hành quyết định cưỡng chế) ........ thông báo chấm dứt hiệu lực Quyết định số .../QĐ-CT/CCT ngày ...... của Cục Thuế/Chi cục Thuế .... và thông báo …(tên đối tượng bị cưỡng chế)…. về số hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng như sau:
(Tên đối tượng bị cưỡng chế): ....................................................................
Mã số thuế: ................................................................................................
Địa chỉ trụ sở kinh doanh: .........................................................................
Đăng ký kinh doanh số: .......... cấp ngày: ........... nơi cấp: ....................
Lý do tiếp tục được sử dụng hóa đơn: đơn vị đã chấp hành nộp đủ số tiền trên Thông báo tiền thuế nợ và tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế số ..../TB-CT/CCT ngày ....... của ...(tên cơ quan ban hành quyết định)..... vào ngân sách nhà nước.
Số hóa đơn được tiếp tục sử dụng từ ngày …. gồm:
STT
Loại hóa đơn
Ký hiệu mẫu
Ký hiệuHóa đơn
Từ số - đến số
Ghi chú
  Giá trị gia tăng 
01GTKT3/001
AA/13P
0000050 - 0000500
  Kể từ ngày ..... tháng .... năm …(tên đối tượng bị cưỡng chế)…........ có quyền sử dụng số hóa đơn trên.
Nơi nhận:- ....... (để báo cáo);- Phòng .......;- Lưu: VT, QLN.
THỦ TRƯỞNG CƠ QUANBAN HÀNH VĂN BẢN(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Thong-bao-ve-viec-hoa-don-tiep-tuc-co-gia-tri-su-dung.[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự