Quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán

  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
bgjotq
Danh mục
Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán
Thể loại
Đối với hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn, không thanh toán được nợ thuế, đã ngừng kinh doanh
Ngày đăng
22/5/2015
Loại file
Số trang
0
Dung lượng
Lần xem
0
Lần tải
0
  DOWNLOAD

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

 

Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn, không thanh toán được nợ thuế, đã ngừng kinh doanh.
Mẫu số 07 Ban hành kèm theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013
BỘ TÀI CHÍNH --------
CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: ......../QĐ-BTC
Hà Nội, ngày …… tháng ……năm ……
QUYẾT ĐỊNHVề việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn, không thanh toán được nợ thuế, đã ngừng kinh doanh
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ quy định của pháp luật thuế hiện hành;
Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;
Căn cứ quy định tại Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007;
Căn cứ đề nghị của Cục Thuế tỉnh, thành phố ...... tại Công văn số ........... ngày ......... và hồ sơ kèm theo;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xóa khoản tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 còn nợ tính đến ngày ...... tháng ....... năm ..... của .... hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn, không thanh toán được nợ thuế, đã ngừng kinh doanh (bảng tổng hợp danh sách theo biểu số 07a đính kèm) với số tiền là ..... (viết bằng chữ: .......).
Trong đó:
- Thuế môn bà
- Thuế GTGT
- .....
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm tính chính xác của số liệu trên hồ sơ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các hộ gia đình, cá nhân có tên trong danh sách ở Điều 1, ..., Cục trưởng Cục Thuế ...., Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Chánh văn phòng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: - Như Điều 2;  - Các tổ chức, cá nhân có liên quan....; - Lưu: VT, …
BỘ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Mẫu số 07aBan hành kèm theoThông tư số 179/2013/TT-BTC  ngày 02/12/2013
BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐƯỢC XÓA NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT PHÁT SINH TRƯỚC NGÀY 01/7/2007 (1)(Ban hành kèm theo Quyết định số .... ngày ... tháng ... năm ... của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Đơn vị tính: đồng
STT
Họ và tên
Mã số thuế(nếu có)
Địa chỉ(5)
Tổng số tiền thuế,tiền phạt đượcxóa nợ
Trong đó
Thuế môn bài
Thuế GTGT
Thuế TNDN
...
Tiền phạt chậm nộp
1
2
3
4
5 = 6 + 7 + ... + 10
6
7
8
9
10
A
Tổng cộng:
(2)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
B
Tổng hợp theo Đội thuế
 
 
 
 
 
 
 
 
I
Đội thuế A
(2)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
1
Hộ gia đình/cá nhân A
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Hộ gia đình/cá nhân B
 
 
 
 
 
 
 
 
...
...
 
 
 
 
 
 
 
 
II
Đội thuế B
(2)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
1
Hộ gia đình/cá nhân A
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Hộ gia đình/cá nhân B
 
 
 
 
 
 
 
 
...
....
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú:
(1) Tổng hợp theo danh sách hộ gia đình/cá nhân được xóa nợ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, mỗi Chi cục Thuế lập một Quyết định, một biểu
(2) Ghi tổng cộng số hộ gia đình/cá nhân đề nghị xóa nợ theo tổng số toàn Chi cục Thuế và từng Đội thuế
(3) Bỏ trống
(4) Ghi tổng cộng số tiền thuế, tiền phạt được xóa nợ theo tổng số toàn Chi cục Thuế và từng Đội thuế
(5) Ghi địa chỉ đường phố, thôn/tổ dân phố,xã /phường/thị trấn
Ngoài ra các bạn kích vào nút Tải về để có thể tải thêm các biểu mẫu sau:
1. Biểu mẫu quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với ....(tên doanh nghiệp).... là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể (mẫu số 10 hoặc mẫu số 9).
2. Mẫu quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn, không thanh toán được nợ thuế, đã ngừng kinh doanh (mẫu số 8).
3. Quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với ....(tên doanh nghiệp)... (mẫu số 11 hoặc mẫu số 12).

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Quyet-dinh-ve-viec-xoa-no-tien-thueA-tien-phat.[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự