HỆ THỐNG VĂN BẢN LUẬT PHÁP VIỆT NAM TRONG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU Ngành Luật,Luật thương mại

  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
lhwntq
Danh mục
Ngành Luật,Luật thương mại
Thể loại
luật pháp Việt Nam, kinh doanh, Xuất Nhập Khẩu
Ngày đăng
21/1/2014
Loại file
pdf
Số trang
32
Dung lượng
0.40 M
Lần xem
0
Lần tải
0
  DOWNLOAD

Hệ thống văn bản luật pháp Việt Nam trong kinh doanh Xuất Nhập Khẩu

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

HỆ THỐNG VĂN BẢN LUẬT PHÁP VIỆT NAM TRONG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu HỆ THỐNG VĂN BẢN LUẬT PHÁP VIỆT NAM TRONG KINH   DOANH XUẤT NHẬP KHẨU slide 1

Tài liệu HỆ THỐNG VĂN BẢN LUẬT PHÁP VIỆT NAM TRONG KINH   DOANH XUẤT NHẬP KHẨU slide 2

Tài liệu HỆ THỐNG VĂN BẢN LUẬT PHÁP VIỆT NAM TRONG KINH   DOANH XUẤT NHẬP KHẨU slide 3

Tài liệu HỆ THỐNG VĂN BẢN LUẬT PHÁP VIỆT NAM TRONG KINH   DOANH XUẤT NHẬP KHẨU slide 4

Tài liệu HỆ THỐNG VĂN BẢN LUẬT PHÁP VIỆT NAM TRONG KINH   DOANH XUẤT NHẬP KHẨU slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Phần 1:
HỆ THỐNG VĂN BẢN LUẬT PHÁP VIỆT NAM TRONG KINH
DOANH XUẤT NHẬP KHẨU
CHƯƠNG I:
LUẬT HẢI QUAN VIỆT NAM
CHƯƠNG 1: NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Chính sách về hải quan
Điều 2: Phạm vi điều chỉnh
Điều 3: Đối tượng áp dụng
Điều 4: Giải thích từ ngữ
Điều 5: Áp dụng điều ước quốc tế, tập quán và thông lệ quốc tế về hải quan.
Điều 6: Địa bàn hoạt đọng hải quan
Điều 7: Xây dựng lực lượng hải quan
Điều 8: Hiện đại hoá quản lý hải quan
Điều 9: Phối hợp thực hiện pháp luật hải quan.
Ðiều 10. Giám sát thi hành pháp luật hải quan
CHƯƠNG 2: NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA HẢI QUAN
Điều 11: Nhiệm vụ của hải quan
Điều 12: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hải quan
Điều 13: Hệ thống tổ chức hải quan
Điều 14: Công chức hải quan
CHƯƠNG 3: THỦ TỤC HẢI QUAN, CHẾ ĐỘ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN
MỤC 1: QUI ĐỊNH CHUNG
Ðiều 15. Nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan
Ðiều 16. Thủ tục hải quan
Ðiều 17. Ðịa điểm làm thủ tục hải quan
Ðiều 18. Thời hạn khai và nộp tờ khai hải quan
Ðiều 19. Thời hạn công chức hải quan làm thủ tục hải quan
Ðiều 20. Khai hải quan
Ðiều 21. Ðại lý làm thủ tục hải quan
Ðiều 22. Hồ sơ hải quan
Ðiều 23. Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan
Ðiều 24. Trách nhiệm kiểm tra hàng hóa, phương tiện vận tải trong địa bàn hoạt
động hải quan
Ðiều 25. Thông quan hàng hóa, phương tiện vận tải
Ðiều 26. Giám sát hải quan
Ðiều 27. Nhiệm vụ và quyền hạn của công chức hải quan
Ðiều 28. Kiểm tra, đăng ký hồ sơ hải quan
Ðiều 29. Căn cứ và thẩm quyền quyết định hình thức kiểm tra thực tế hàng hóa xuất
khẩu, nhập khẩu để thông quan
Ðiều 30. Các hình thức kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thông
quan
Ðiều 31. Kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong trường hợp vắng mặt
người khai hải quan
Ðiều 32. Kiểm tra sau thông quan
Ðiều 33. Hàng hóa tạm xuất khẩu, tạm nhập khẩu
Ðiều 34. Quà biếu, tặng
Ðiều 35. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ các yêu cầu khẩn cấp
Ðiều 36. Hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới
Ðiều 37. Hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu theo đường bưu chính
Ðiều 38. Hàng hóa trên phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh
Ðiều 39. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng phương thức thương mại điện tử
Ðiều 40. Hàng hóa quá cảnh
Ðiều 41. Hàng hóa chuyển cửa khẩu
Ðiều 42. Tuyến đường, thời gian quá cảnh, chuyển cửa khẩu
Ðiều 43. Tài sản di chuyển
Ðiều 44. Hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh
Ðiều 45. Xử lý hàng hóa bị từ bỏ, thất lạc, nhầm lẫn, quá thời hạn khai hải quan mà
chưa có người đến nhận
MỤC 3: KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN ÐỐI VỚI HÀNG HÓA TẠI KHO
NGOẠI QUAN, KHO BẢO THUẾ
Ðiều 46. Hàng hóa tại kho ngoại quan, kho bảo thuế
Ðiều 47. Quyền và nghĩa vụ của chủ kho ngoại quan, chủ hàng hóa gửi kho ngoại
quan
Ðiều 48. Thời hạn gửi hàng hóa tại kho ngoại quan
Ðiều 49. Thẩm quyền thành lập, chấm dứt hoạt động kho ngoại quan, kho bảo thuế
MỤC 4: KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN ÐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
Ðiều 50. Ðịa điểm làm thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập
cảnh
Ðiều 51. Tuyến đường, thời gian chịu sự giám sát hải quan đối với phương tiện vận
tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh,
chuyển cửa khẩu
Ðiều 52. Khai báo và kiểm tra đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá
cảnh
Ðiều 53. Chuyển tải, chuyển cửa khẩu, sang toa, cắt toa, xếp dỡ hàng hóa trên
phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh
Ðiều 54. Vận chuyển quốc tế kết hợp vận chuyển nội địa, vận chuyển nội địa kết
hợp vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Ðiều 55. Phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh vì mục đích quốc
phòng, an ninh
Ðiều 56. Trách nhiệm phối hợp của người đứng đầu cảng vụ sân bay, cảng biển, ga
đường sắt liên vận quốc tế với cơ quan hải quan
MỤC 5: TẠM DỪNG LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ÐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP
KHẨU, XUẤT KHẨU CÓ YÊU CẦU BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Ðiều 57. Nguyên tắc tạm dừng làm thủ tục hải quan
Ðiều 58. Ðiều kiện đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan
Ðiều 59. Quy định cụ thể việc tạm dừng làm thủ tục hải quan
MỤC 6: CHẾ ÐỘ ƯU ÐÃI, MIỄN TRỪ.
Điều 60: Chế độ ưu đãi, miễn trừ
Ðiều 61. Miễn khai, miễn kiểm tra hải quan
Ðiều 62. Việc xử lý các trường hợp phát hiện có vi phạm chế độ ưu đãi, miễn trừ
CHƯƠNG 4: TRÁCH NHIỆM CỦA HẢI QUAN TRONG VIỆC PHÒNG,CHỐNG
BUÔN LẬU, VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP HÀNG HÓA QUA BIÊN GIỚI
Ðiều 63. Nhiệm vụ của Hải quan trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép
hàng hóa qua biên giới
Ðiều 64. Phạm vi trách nhiệm phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng
hóa qua biên giới
Ðiều 65. Thẩm quyền của cơ quan hải quan trong việc áp dụng các biện pháp phòng,
chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
Ðiều 66. Thẩm quyền của cơ quan hải quan, công chức hải quan trong việc xử lý các
hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
Ðiều 67. Trang bị phương tiện kỹ thuật phục vụ phòng, chống buôn lậu, vận chuyển
trái phép hàng hóa qua biên giới
CHƯƠNG 5: TỔ CHỨC THU THUẾ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC ÐỐI VỚI HÀNG
HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
Ðiều 68. Trách nhiệm của người khai hải quan trong việc kê khai, tính thuế, nộp
thuế và các khoản thu khác
Ðiều 69. Trách nhiệm của cơ quan hải quan trong việc tổ chức thu thuế và các khoản
thu khác
Ðiều 70. Thời điểm tính thuế, thời hạn nộp thuế
Ðiều 71. Xác định trị giá tính thuế
Ðiều 72. Phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và xác định thuế suất đối với
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN
Ðiều 73. Nội dung quản lý nhà nước về hải quan
Ðiều 74. Cơ quan quản lý nhà nước về hải quan
Ðiều 75. Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện
Ðiều 76. Trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo
Ðiều 77. Thời hạn, thủ tục, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo
CHƯƠNG 7: KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Ðiều 78. Khen thưởng

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

HE-THoNG-VAN-BAN-LUAT-PHAP-VIET-NAM-TRONG-KINH-DOANH-XUAT-NHAP-KHAU.pdf[0.40 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự