SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN
ĐỒNG THÁP
NĂM HỌC 2012 – 2013
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 01 trang)
ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC
Ngày thi: 27/6/2012
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1: (2,0 điểm)
a. Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng khác nhau cơ bản ở những điểm nào?
Một cặp vợ chồng bình thường sinh con đầu lòng bị câm điếc bẩm sinh. Em hãy cho họ
lời khuyên có nên tiếp tục sinh con nữa hay không? Vì sao?
. Phân biệt thường biến với đột biến.
Câu 2: (2,0 điểm)
a. Giả sử có các sinh vật sau: trâu, sán lá gan, cá, giun đất, giun đũa, chim, bét, hổ, tôm,
nai, dế chũi. Hãy cho biết môi trường sống của các loài sinh vật kể trên. Từ đó cho biết môi
trường sống là gì?
. Một quần xã gồm các loài sinh vật sau: cỏ, thỏ, dê, chim ăn sâu, sâu hại thực vật, hổ,
mèo rừng, vi sinh vật.
Hãy viết 4 chuỗi thức ăn có thể có trong quần xã sinh vật đó.
Câu 3: (2,0 điểm)
a.
Hậu quả của ô nhiễm môi trường là gì? Nêu các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi
trường.
.
Hãy phân biệt tài nguyên tái sinh và không tái sinh? Theo em nguồn năng lượng chủ
yếu của con người trong tương lai là gì? Giải thích.
Câu 4: (2,0 điểm)
a. Muốn xác định được kiểu gen của một cá thể mang tính trạng trội cần phải làm gì?
Thế nào là phép lai phân tích? Nếu F1 đồng tính thì có nhất thiết là P phải thuần chủng hay
không?
.
Ở người tóc xoăn (A) là trội so với tóc thẳng (a). Trong một gia đình, mẹ có tóc thẳng
sinh được con gái có tóc xoăn. Hãy xác định kiểu gen, kiểu hình của bố mẹ và lập sơ đồ lai.
Câu 5: (2,0 điểm)
a.
Có 5 tế bào sinh dưỡng thuộc cùng một loài đang thực hiện nguyên phân.
a1. Tính số tế bào con được tạo ra khi 5 tế bào trên đều nguyên phân 2 lần liên tiếp.
a2. Nếu tổng số tế bào con được tạo ra từ 5 tế bào trên là 80 tế bào con (số lần phân
ào của các tế bào đều bằng nhau) thì mỗi tế bào đã nguyên phân mấy lần?
. Một gen có chiều dài 0,51 micrômet (µm) và có hiệu số giữa guanin (G) với ađênin
(A) bằng 10% tổng số nuclêôtit của gen.
Xác định số vòng xoắn và số lượng từng loại nuclêôtit của gen.
Biết 1 micrômet = 10000 Ăngstron (Å). HẾT.
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:11 PM


Vndoc.com xin giới thiệu đến các bạn lớp 9, chuẩn bị thi lên lớp 10: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp - Môn Sinh học (năm học 2012 - 2013).


Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Sinh học:


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỒNG THÁP


ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 01 trang)KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN
NĂM HỌC 2012 – 2013


ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC
Ngày thi: 27/6/2012
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)Câu 1: (2,0 điểm)


a. Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng khác nhau cơ bản ở những điểm nào? Một cặp vợ chồng bình thường sinh con đầu lòng bị câm điếc bẩm sinh. Em hãy cho họ lời khuyên có nên tiếp tục sinh con nữa hay không? Vì sao?


b. Phân biệt thường biến với đột biến.


Câu 2: (2,0 điểm)


a. Giả sử có các sinh vật sau: trâu, sán lá gan, cá, giun đất, giun đũa, chim, bét, hổ, tôm, nai, dế chũi. Hãy cho biết môi trường sống của các loài sinh vật kể trên. Từ đó cho biết môi trường sống là gì?


b. Một quần xã gồm các loài sinh vật sau: cỏ, thỏ, dê, chim ăn sâu, sâu hại thực vật, hổ, mèo rừng, vi sinh vật. Hãy viết 4 chuỗi thức ăn có thể có trong quần xã sinh vật đó.


Câu 3: (2,0 điểm)


a. Hậu quả của ô nhiễm môi trường là gì? Nêu các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường.


b. Hãy phân biệt tài nguyên tái sinh và không tái sinh? Theo em nguồn năng lượng chủ yếu của con người trong tương lai là gì? Giải thích.


Câu 4: (2,0 điểm)


a. Muốn xác định được kiểu gen của một cá thể mang tính trạng trội cần phải làm gì? Thế nào là phép lai phân tích? Nếu F1 đồng tính thì có nhất thiết là P phải thuần chủng hay không?


b. Ở người tóc xoăn (A) là trội so với tóc thẳng (a). Trong một gia đình, mẹ có tóc thẳng sinh được con gái có tóc xoăn. Hãy xác định kiểu gen, kiểu hình của bố mẹ và lập sơ đồ lai. 


Câu 5: (2,0 điểm)


a. Có 5 tế bào sinh dưỡng thuộc cùng một loài đang thực hiện nguyên phân.
- Tính số tế bào con được tạo ra khi 5 tế bào trên đều nguyên phân 2 lần liên tiếp.
- Nếu tổng số tế bào con được tạo ra từ 5 tế bào trên là 80 tế bào con (số lần phân bào của các tế bào đều bằng nhau) thì mỗi tế bào đã nguyên phân mấy lần?


b. Một gen có chiều dài 0,51 micrômet (μm) và có hiệu số giữa guanin (G) với ađênin (A) bằng 10% tổng số nuclêôtit của gen. Xác định số vòng xoắn và số lượng từng loại nuclêôtit của gen. Biết 1 micrômet = 10000 Ăngstron (Å).pdf De_Sinh_Chuyen_TS10_2012- ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.pdf De_Sinh_Chuyen_TS10_2012- ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download