bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM | Lần xem 366 | Lần tải 11
  • Download images Đề thi kết thúc môn quản trị học năm 2013 đại học ngân hàng TP.HCM
  • Download images Đề thi kết thúc môn quản trị học năm 2013 đại học ngân hàng TP.HCM
  • Download images Đề thi kết thúc môn quản trị học năm 2013 đại học ngân hàng TP.HCM

ĐỀ THI HẾT MÔN QUẢN TRỊ HỌC – LẦN THỨ I
ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Trang 1/3
ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỀ THI HẾT MÔN QUẢN TRỊ HỌC – LẦN THỨ I
-------oOo------
ĐỀ A (CHẴN)
-
Dùng cho lớp ĐH19A1
Ngày thi: 12/07/2005
-
Thời gian làm bài:
90 phút
(không kể
thời gian
đọc
hay phát
đề).
-
Được sử dụng tài liệu
ĐỀ THI:
Câu 1 (5 điểm): Anh/chị hiểu như thế nào về Hoạch định? Tại sao phần lớn các
doanh nghiệp Việt Nam thường không quan tâm đúng mức đến công tác Hoạch
định, đặc biệt là hoạch định chiến lược? Giả định là Giám đốc một doanh nghiệp,
anh/chị sẽ quan tâm và làm gì đối với công tác Hoạch định ở doanh nghiệp mình?
Câu 2 (5 điểm): Anh/chị hiểu như thế nào về ủy quyền? Trở ngại và lợi ích của nó?
Tại sao trên thực tế có thể có một số
giám đốc không muốn ủy quyền cho cấp dưới
Trang 2/3
của họ? Nếu là giám đốc, anh/chị có ủy quyền không và sẽ làm gì để không phân
quyền quá đáng?
HẾT
Giảng viên ra đề: Thân Tôn Trọng Tín
Trang 3/3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM

Đề thi kết thúc môn quản trị học năm 2013 đại học ngân hàng TP.HCM
.pdf 777718.pdf
Kích thước: 334.71 kb
Lần tải: 0 lần
Download