bởi user lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

Có bác nào chỉ giúp cách cài vps thành hosting có mysql với, em mò đêm qua giờ chưa ra :(
bởi Hà Vũ lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

Hậu tạ 100k nếu bác nào cài giúp cho nhanh :(
bởi Trịnh Tâm lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

Tìm hiểu cài nginx, php fpm, mysql là ok. Hoặc ngại gõ lệnh thì tìm các control panel cài, ví dụ miễn phí có Kloxo, webmin,... OS thì cài centos hoặc ubuntu.
bởi Nguyễn Hoàng Tuấn Anh lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

Host cái gì pac.
bởi Hà Vũ lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

Em cài trên window bác ạ, tool em cần kết nối đến database nên cần cài gì đó,em k chuyên nên k rõ. Bác nào team cài giúp e với.
bởi Hà Vũ lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

Đang cài win server 2008 rồi
bởi Trịnh Tâm lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

Bạn code bằng ngôn ngữ gì?
bởi Nguyễn Hoàng Tuấn Anh lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

Viết api đi kết nối trực tiếp chậm lắm.
bởi Hà Vũ lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

Lâu nay em dùng stablehost,nhưng nay nó khóa k cho remote sql nên phải chuyển qua vps,mà tìm hiểu chưa ra :(
bởi Hà Vũ lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

Em k cần nhanh bác ạ,get dữ liệu online với lưu online là đc.