bởi user lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM | Lần xem 40 | Lần tải 0
bởi user lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

cho hỏi em đang dùng win xp thì nên tải bản python bao nhiêu ạ?
bởi Đỗ Minh Tùng lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

dùng linux cho nhanh
bởi Người Đời lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

lên win7 đi bạn chứ python không có hỗ trợ xp đâu
bởi Đỗ Châu lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

bạn làm dự án trên python 2. hay 3. thì tải cái đó