bởi user lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

Chào mọi người, cho mình hỏi về JLatexMath trong java, thư viện giúp hiển thị biểu thức toán học lên desktop app.
Mình gặp vấn đề như trong hình đó là khi code cứng như bên dưới thì chạy được, nhưng khi code như bên trên thì báo lỗi. Trong khi đó chuỗi " Phuong trinh cua ban la ..." là mình copy từ final_res ở bên trên. A/c nào đã từng gặp phải hay có kinh nghiệm thì cho mình xin hướng giải quyết với ạ.
-Đây là code: http://codepad.org/G6s6VLLp Lỗi: Problem with command multline@@env at position 1:313
Unknown symbol or command or predefined TeXFormula: 'n' ACE đừng trách là lỗi như thế sao k kiếm đi, thất sự là tìm không ra lỗi, vì về mặt nội dung thì 2 kiểu code là hoàn toàn giống nhau 100%.
bởi Nguyễn Sơn lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

Bỏ mấy cái \n đi
bởi Hiếu Nguyễn lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

\ là ký tự đặc biệt, phải thêm 1 \ đằng trước.\n thay bằng \\n coi được ko
bởi Hien Hoang lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

bạn phải chụp xem lỗi nó gạch chân ở vị trí nào, và tên lỗi nó báo như nào chứ bạn chụp hình thì t thấy ko có lỗi gì cả