Thông tư quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành y tế số 06/2015/TT-BYT

Thông tư 06/2015/TT-BYT Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 31 tháng 03 năm 2015. Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Y tế BỘ Y TẾ------- Số: 06/2015/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015 THÔNG TƯQUY ĐỊNH CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ

Thông tư quy định thừa nhận tiêu chuẩn quản lý cơ sở khám, chữa bệnh số 04/2015/TT-BYT

Thông tư 04/2015/TT-BYT Quy định về thừa nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 17 tháng 03 năm 2015. Thừa nhận tiêu chuẩn quản lý cơ sở khám, chữa bệnh BỘ Y TẾ--------- Số: 04/2015/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2015 THÔNG TƯQUY ĐỊNH VỀ THỪA NHẬN TIÊU CHUẨN QUẢN

Thông tư quy định thủ tục cho phép áp dụng kỹ thuật mới trong khám, chữa bệnh số 07/2015/TT-BYT

Thông tư số 07/2015/TT-BYT quy định chi tiết điều kiện, thủ tục cho phép áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám chữa bệnh được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, xét theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2015. Điều kiện cho phép áp dụng kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh Đơn đề nghị áp dụng thí điểm kỹ

Quyết định về giá dịch vụ khám chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình số 09/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND về quy định giá một số dịch vu khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý, được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh tại tỉnh Quảng Bình ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH QUẢNG BÌNH-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Thông tư ban hành danh mục thuốc đông y thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế số 05/2015/TT-BYT

Thông tư số 05/2015/TT-BYT ban hành danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế. Thông tư này được bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và có hiệu lực kể từ ngày mùng 1 tháng 5 năm 2015. Danh mục thuốc đông y được bảo hiểm y tế thanh toán Nghị định 105/2014/NĐ-CP Quyết định số 10/2008/QĐ-BYT BỘ Y TẾ------- CỘNG HÒA XÃ

Thông tư hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu số 12/2015/TT-BNNPTNT

Thông tư số 12/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến sản xuất kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc thực vật dùng làm thực phẩm nhập khẩu vào Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thông tư số

Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS số 03/2015/TT-BYT

Thông tư số 03/2015/TT-BYT về chế độ báo cáo công tác phòng chống HIV/AIDS, áp dụng đối với các tổ chức, cơ quan, đơn vị có thực hiện hoạt động phòng, chống HIV/AIDS (gọi tắt là cơ sở thực hiện hoạt động phòng, chống HIV/AIDS). Chế độ báo cáo công tác phòng chống HIV/AIDS Mẫu báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS - tuyến xã Mẫu báo cáo công tác phòng chống HIV/AIDS - tuyến huyện (1) Mẫu báo cáo c

Thông tư hướng dẫn phòng chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế số 01/2015/TT-BYT

Thông tư số 01/2015/TT-BYT về hoạt động phòng chống HIV/AIDS (hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người), được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn tư vấn phòng, chống HIV/AIDS. Hướng dẫn triển khai hoạt động tư vấn phòng, chống HIV/AIDS trong cơ sở y tế. Phiếu xác nhận đồng ý xét nghiệm HIV Hướng dẫn phòng chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế BỘ Y TẾ-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Thông tư về hoạt động y tế trên môi trường mạng số 53/2014/TT-BYT

Thông tư số 53/2014/TT-BYT về việc quy định điều kiện hoạt động y tế trên môi trường mạng do Bộ trưởng Bộ Y Tế ban hành ngày 29 tháng 12 năm 2014 Thông tư về hoạt động y tế trên môi trường mạng BỘ Y TẾ-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------- Số: 53/2014/TT-BYT Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014 THÔNG TƯQUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRÊN

Thông tư 29/2014/TT-BYT

VnDoc.com xin giới thiệu Thông tư 29/2014/TT-BYT quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê y tế áp dụng đối với cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 14/8/2014. BỘ Y TẾ-------Số: 29/2014/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BIỂU MẪU VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ

Thông tư số 30/2014/TT-BYT

BỘ Y TẾ --------------- Số: 30/2014/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật hoạt động Chữ thập đỏ số 11/2008/QH12 ngày 12 tháng 6 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 03/2011/NĐ-CP

Quyết định số 1571/QĐ-TTg-2014

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------------- Số: 1571/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT VẮC XIN, HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp, và Phát triển nông thôn tại các

Thông tư liên tịch số 25/2014/TTLT-BYT-BTC

BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH --------------- Số: 25/2014/TTLT-BYT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2014 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ KHÁM, ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính

Quyết định số 2535/QĐ-BYT

BỘ Y TẾ --------------- Số: 2535/QĐ-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN THEO DÕI CHĂM SÓC, XỬ TRÍ PHẢN ỨNG SAU TIÊM CHỦNG BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y

Thông tư số 16/2014/TT-BYT

BỘ Y TẾ --------------- Số: 16/2014/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THÍ ĐIỂM VỀ BÁC SĨ GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG KHÁM BÁC SĨ GIA ĐÌNH Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và

Quyết định số 1878/QĐ-BYT

BỘ Y TẾ --------------- Số: 1878/QĐ-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN SỞI - RUBELLA (MR) TRONG TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG” BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền

Công điện khẩn số 03/CĐ-BNN-TY

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN --------------- Số: 03/CĐ-BNN-TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2014 CÔNG ĐIỆN KHẨN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BỆNH DẠI TRÊN ĐỘNG VẬT BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, điện: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trong

Quyết định số 2002/QĐ-BYT

BỘ Y TẾ --------------- Số: 2002/QĐ-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT VÀ PHÒNG, CHỐNG HỘI CHỨNG VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP VÙNG TRUNG ĐÔNG DO VI RÚT CORONA (MERS-COV) BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức

Thông tư 35/2013/TT-BYT

BỘ Y TẾ----------- Số: 35/2013/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------------- Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ, GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VÀ ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA NGƯỜI HÀNH NGHỀ, CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ

Thông tư 19/2013/TT-BYT

Thông tư 19/2013/TT-BYT hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------- Số: 19/2013/TT-BYT Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2013 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN Căn cứ Nghị định