Thông tư về chế độ ưu tiên thực hiện thủ tục hải quan số 72/2015/TT-BTC

Thông tư 72/2015/TT-BTC về chế độ ưu tiên trong thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành ngày 12 tháng 05 năm 2015. Chế độ ưu tiên trong thực hiện thủ tục hải quan BỘ TÀI CHÍNH------- Số: 72/2015/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm

Quyết định về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan số 510/QĐ-BTC

Quyết định 510/QĐ-BTC năm 2015 phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính ban hành ngày 19 tháng 03 năm 2015. Cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan BỘ TÀI CHÍNH------- Số: 510/QĐ-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh Phúc------------------ Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2015 QUYẾT ĐỊNHVỀ

Thông tư quy định đánh giá rủi ro thủy sản sống nhập khẩu dùng làm lương thực số 11/2015/TT-BNNPTNT

Thông tư số 11/2015/TT-BNNPTNT về quy định đánh giá rủi ro thủy sản sống nhập khẩu dùng làm lương thực. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý, các tổ chức, cá nhân có hoạt động trực tiếp hoặc có liên quan đến nhập khẩu, kinh doanh thủy sản sống dùng làm thực phẩm. Thông tư số 11/2015/TT-BNNPTNT có hiệu lực kể từ ngày 11/5/2015. Quy định đánh giá rủi ro thủy sản sống nhập khẩu dùng

Thông tư quy định thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ hải quan số 12/2015/TT-BTC

Thông tư số 12/2015/TT-BTC quy định việc cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan, thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ hải quan, đối với tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan, được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ hải quan Phiếu

Thông tư về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu với hàng muối và trứng gia cầm số 03/2015/TT-BCT

Thông tư số 03/2015/TT-BCT về quy tắc hạn ngạch thuế nhập khẩu đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2015. Thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối thực hiện theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để không ảnh hưởng đến việc tiêu thụ muối sản xuất trong nước. Quy tắc hạn ngạch thuế quan nhập khẩu với hàng muối và trứng gia cầm BỘ CÔNG THƯƠNG-------- CỘNG HÒA

Thông tư quy định về việc nhập khẩu hàng hóa của Lào số 02/2015/TT-BCT

Thông tư số 02/2015/TT-BCT quy định việc nhập khẩu hàng hóa theo hạn ngạch về những mặt hàng được ưu đãi thuế xuất, nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan. Các mặt hàng được ưu đãi thuế suất là: thóc gạo các loại, lá và cọng thuốc lá,.Hàng hóa nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do cơ quan thẩm quyền của CHDCND Lào cấp. Quy định nhập khẩu theo hạn ngạch

Thông tư quy định trình tự kiểm dịch thực vật số 33/2014/TT-BNNPTNT

Thông tư quy định trình tự kiểm dịch thực vật số 33/2014/TT-BNNPTNT có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Thông tư này thay thế Thông tư số 65/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật. Quy định trình tự kiểm dịch thực vật xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN-----

Thông tư quy định miễn thuế nhập khẩu thiết bị y tế số 10 /2015/TT-BTC

Thông tư quy định miễn thuế nhập khẩu thiết bị y tế số 10 /2015/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 29/01/2015. Thông tư 10 /2015/TT-BTC quy định chi tiết thi hành quyết định số 54/2014/QĐ-TTG ngày 19/9/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo. Miễn phí thuế nhập kh

Thông tư ban hành danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu số 156/2011/TT-BTC

Thông tư ban hành danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu số 156/2011/TT-BTC được bộ Tài chính ban hành ngày 14/11/2011. Thông tư 156/2011/TT-BTC quy định rõ danh mục hàng hóa và ghi mã số HS với các hàng hóa xuất nhập khẩu tại Việt Nam. Thông tư này được ban hành kèm theo phụ lục I, II, III. Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do

Quyết định quy định danh mục phế liệu được nhập khẩu số 73/2014/QĐ-TTg

Quyết định quy định danh mục phế liệu được nhập khẩu số 73/2014/QĐ-TTg được Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 19/12/2014. Quyết định 73/2014/QĐ-TTg quy định rõ danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam làm nguyên liêu sản xuất và có có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2015. Danh mục phế liệu được nhập khẩu THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Luật hải quan 2014 số 54/2014/QH13

Luật hải quan số 29/2001/QH10 và Luật số 42/2005/QH11 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan đã hết hiệu lực vào cuối năm 2014. Hiện nay, nó được thay thế bằng Luật hải quan 2014 số 54/2014/QH13 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Luật hải quan QUỐC HỘI-------- Số: 54/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------- Hà Nội, ngày 23 tháng 06

Thông tư 53/2014/TT-BNNPTNT

VnDoc.com xin giới thiệu Thông tư 53/2014/TT-BNNPTNT quy định rõ việc xử lý đàn trâu, bò có kết quả kiểm tra dương tính, có hiệu lực từ ngày 14/02/2015. Quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò BỘ NÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- Số: 53/2014/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014 THÔNG TƯV/V SỬA ĐỔ

Thông tư số 27/2014/TT-BCT

BỘ CÔNG THƯƠNG --------------- Số: 27/2014/TT-BCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUÁ CẢNH HÀNG HÓA CỦA VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA QUA LÃNH THỔ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạ

Quyết định số 2279/QĐ-BKHCN

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ --------------- Số: 2279/QĐ-BKHCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC NGƯNG HIỆU LỰC THI HÀNH ĐỐI VỚI THÔNG TƯ SỐ 20/2014/TT-BKHCN NGÀY 15/7/2014 QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNG BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật

Quyết định số 2544/QĐ-TCHQ

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN --------------- Số: 2544/QĐ-TCHQ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Hải quan ngày

Quyết định số 2543/QĐ-TCHQ

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN --------------- Số: 2543/QĐ-TCHQ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU RỦI RO VỀ TRỊ GIÁ VÀ MỨC GIÁ THAM CHIẾU KÈM THEO TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy

Thông tư số 108/2014/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH --------------- Số: 108/2014/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH LÃI SUẤT CHO VAY TÍN DỤNG ĐẦU TƯ, TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NHÀ NƯỚC VÀ MỨC CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT ĐƯỢC TÍNH HỖ TRỢ SAU ĐẦU TƯ Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhi

Thông tư số 83/2014/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH --------------- Số: 83/2014/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU VIỆT NAM Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 31/

Thông tư số 94/2014/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH --------------- Số: 94/2014/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI HÀNG HÓA KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU VÀ GỬI KHO NGOẠI QUAN; XỬ LÝ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TỪ CHỐI NHẬN HÀNG Căn cứ Luật Hải quan số

Quyết định số 1946/QĐ-TCHQ

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN --------------- Số: 1946/QĐ-TCHQ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU RỦI RO VỀ TRỊ GIÁ VÀ MỨC GIÁ THAM CHIẾU KÈM THEO TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy