Giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành

Giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành chính là mẫu biên bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giám sát lại công trình xây dựng đã được cấp phép trước đó. Qua đó bên cơ quan cấp phép sẽ ra biên bản hoàn công đối với công trình trên để đầy đủ về mặt giấy tờ pháp lý. Giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành CỘNG HOÀ XÃ

Hướng dẫn thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn: Mẫu hướng dẫn thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) áp dụng khi giấy này bị mất trong trường hợp đánh rơi, bị lấy trộm, do thiên tai, hoả hoạn..., đây là những mẹo nhỏ khi làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chắc chắn sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt hơn và làm xong sớm nhất. Hướng dẫn thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền

Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp dùng cho tổ chức. Việc kê khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chỉ áp dụng đối với đất ở và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP(Dùng cho tổ chức) [01]

Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất

Cục Thuế: ................... Chi cục Thuế: ............. Số:.................. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------------------ ........., ngày ...... tháng ...... năm ............ THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT I- PHẦN XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THUẾ: Căn cứ vào hồ sơ và Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính số....../VPĐK ngà

Mẫu quy chế hoạt động của hội đồng tư vấn

MẪU QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN Quy chế Hội đồng tư vấn ban hành kèm theo Quyết định số:...../QĐ-SXD ngày.....tháng........nămbao gồm những nội dung chính sau: 1. Nhiệm vụ: a) Tiếp nhận, kiểm tra xem xét hồ sơ b) Tổ chức xét cấp chứng chỉ hành nghề. 2. Quyền hạn: a) Kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ theo quy định của Quy chế b) Đề nghị các cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề

Tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC ------------ Số: . /TTr-.... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------------------------------- ......, ngày ….. tháng ... năm ........... TỜ TRÌNH Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Kính gửi: Uỷ ban nhân dân ................................................. - Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; - Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN CHO CÔNG TRÌNH THUỘC DỰ ÁN .................. Kính gửi: ... . (cơ quan cấp GPXD). . . . . . . . . . . .. . . . . . 1. Tên chủ đầu tư­: . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị) Kính gửi: .............................................................. 1. Tên chủ hộ: ........................................................................................ - Địa chỉ liên hệ: ...............................

Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (Sử dụng cho công trình) Kính gửi: .............................................................. 1. Tên chủ đầu tư: ...................................................................................................... - Người đại diện: .............................

Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (Sử dụng cho nhà ở nông thôn) Kính gửi: UBND xã ......................................... 1. Tên chủ hộ gia đình: ................................................. ............................ - Số chứng minh thư: ..............................Ngày cấp: ...........

Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------------------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP DI DỜI CÔNG TRÌNH Kính gửi: .............................................................. 1. Tên chủ sở hữu công trình di dời....................................................................... - Người đại diện: ..............................................Chức vụ: .......

Đơn đề nghị tiếp tục được giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ TIẾP TỤC ĐƯỢC GIAO ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Kính gửi: - Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) ……………………………….- Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) ……… 1. Họ và tên người đề nghị tiếp tục được giao đất …………………………………… ………………………………………………

Tờ trình phương án cải tạo đất trồng lúa nước

CHỦ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...../...... .........., ngày......... tháng......... năm.......... TỜ TRÌNH Thẩm định phương án sử dụng lớp đất mặt và phương án khai hoang, phục hóa, cải tạo đất lúa khác thành đất chuyên trồng lúa nước Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, thành phố … Căn cứ Nghị định số 42/201

Tờ trình thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Số:……….... Tên địa phương, ngày...... tháng......năm..... TỜ TRÌNHTHẨM TRA THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Kính gửi: (Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng) - Căn cứ Điều 20, Điều 21 của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng; - Căn

Đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở thương mại

Tên chủ đầu tư dự án ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------- Số: / ........, ngày.......tháng......năm 201..… ĐƠN XIN PHÉP ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU DIỆN TÍCH CĂN HỘ HOẶCCHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG NHÀ Ở THƯƠNG MẠI Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh, thành phố ..………. 1. Tên chủ đầu tư:................................................................................

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở đô thị cấp huyện

1. Trình tự thực hiện: - Nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng tại UBND cấp Huyện. Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. - Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép xây dựng phải có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập

Thủ tục và lệ phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Tôi đang mua một lô đất thổ cư 76m2 của một gia đình trong thôn, đã có giấy tờ đầy đủ. Vậy thủ tục chuyển nhượng và làm trước bạ cho tôi như thế nào? Lệ phí là bao nhiêu? 1. Về thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và trước bạ Theo quy định tại Điều 106 của Luật Đất đai thì người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có các

Mẫu biên bản vi phạm xây dựng

Mẫu biên bản vi phạm xây dựng ỦY BAN NHÂN DÂNQUẬN: …….. PHƯỜNG (XÃ) ……------------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc---------------------- …….., ngày …. tháng … năm …. BIÊN BẢN VI PHẠM VỀ XÂY DỰNG Hôm nay, lúc …. giờ … ngày …. tháng …. năm ….. Chúng tôi gồm: 1) Họ tên: ……………….. Chức vụ: ……. (Cảnh sát khu vực…) …….. Đại diện cho UBND phường ……… 2) ……………………………………………………………

Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất TÊN CƠ QUAN ------------ Số:…… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do - Hạnh phúc------------------------------ ….ngày….tháng…..năm…. HỢP ĐỒNG THẾ CHẤPBẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN 1. Bên thế chấp Ông (bà)................................................... Tuổi:..............................................................

Thủ tục gia hạn Giấy phép xây dựng

Thủ tục gia hạn Giấy phép xây dựng 1. Trình tự thực hiện: - Tổ chức, Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà Nội, nhận phiếu giao nhận có hẹn ngày trả kết quả. - Phòng Quản lý & cấp phép xây dựng tiếp nhận thụ lý giải quyết và trả kết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết