Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng số 46/2015/NĐ-CP

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng; về bảo trì công trình xây dựng và giải quyết sự cố công trình xây dựng. Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015. Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng CHÍNH PHỦ------- Số: 46/2015/NĐ-CP

Một số điểm mới trong 10 luật có hiệu lực năm 2015

VnDoc.com xin điểm lại một số Luật quan trọng đã được ban hành và bắt đầu có hiệu lực từ năm 2015. Một số điểm mới trong 10 văn bản Luật có hiệu lực từ năm 2015 sẽ bao gồm các quy định, điều luật được bổ sung sửa đổi trong các luật như: Luật đầu tư công, Luật hải quan 2014, Luật phá sản 2014, Luật bảo vệ môi trường 2014, Luật doanh nghiệp, Luật xây dựng, Luật đầu tư,

Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng số 44/2015/NĐ-CP

Nghị định 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, theo đó, điểm mới đáng chú ý là quy định về lấy ý kiến trong quá trình lập quy hoạch xây dựng nông thôn. Quy định về quy hoạch xây dựng CHÍNH PHỦ------- Số: 44/2015/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2015 NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ

Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp số 03/2015/TT-BKHĐT

Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 06 tháng 05 năm 2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015. Hướng dẫn mới về hồ sơ mời thầu xây lắp Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp số 01 (Mẫu số 01) Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp số 02 (Mẫu số 02) BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU

Thông tư về điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất số 09/2015/TT-BTNMT

Thông tư 09/2015/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 23 tháng 3 năm 2015. Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 2015 BỘ TÀI NGUYÊN VÀMÔI TRƯỜNG-------- Số: 09/2015/TT-BTNMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2015 THÔNG

Thông tư về dự toán NSNN hỗ trợ thực hiện quản lý nhà, đất hỗ tương số 37/2015/TT-BTC

Thông tư về dự toán NSNN hỗ trợ thực hiện quản lý nhà, đất hỗ tương số 37/2015/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước theo hình thức hỗ tương và theo hình thức giao sử dụng nhà, đất không phải trả tiền do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban

Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng số 37/2015/NĐ-CP

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng với nhiều điểm mới, đáng chú ý là quy định về mức tạm ứng hợp đồng. Hướng dẫn mới về hợp đồng xây dựng CHÍNH PHỦ------- Số: 37/2015/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015 NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG Căn cứ Luật

Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước số 02/2015/TT-BXD

Thông tư 02/2015/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 02 tháng 4 năm 2015. Xác định giá dịch vụ thoát nước BỘ XÂY DỰNG-------- Số: 02/2015/TT-BXD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2015 THÔNG TƯHƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC Căn cứ Nghị định số 62/2013

Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13

Luật số 66/2014/QH13 quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản. Luật kinh doanh bất động sản mới nhất được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014 và chính thức có hiệu lực từ 01/07/2015. Luật kinh doanh bất động sản QUỐC HỘI------- Luật số: 66/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Thông tư hướng dẫn thi hành giải pháp thoát nước và xử lý nước thải số 04/2015/TT-BXD

Thông tư 04/2015/TT-BXD hướng dẫn thi hành Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 03 tháng 04 năm 2015. Các giải pháp xử lý nước thải phi tập trung BỘ XÂY DỰNG------- Số: 04/2015/TT-BXD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2015 THÔNG TƯHƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGH

Nghị định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa số 35/2015/NĐ-CP

Nghị định số 35/2015/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa trong nông nghiệp được Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 13 tháng 04 năm 2015, theo đó có các chính sách hỗ trợ các địa phương trồng lúa để thúc đẩy người dân trồng lúa và phát triển đất trồng lúa. Quản lý và sử dụng đất trồng lúa CHÍNH PHỦ------- Số: 35/2015/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do -

Quyết định quy định thủ tục hành chính sử dụng tạm thời một phần lòng đường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa số 04/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND quy định thủ tục hành chính sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trong đô thị không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành, xét theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Quy định thủ tục hành chính sử dụng tạm

Quyết định về miễn, giảm tiền sử dụng đất số 11/2015/QĐ-TTg

Quyết định 11/2015/QĐ-TTg quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo do Thủ tướng Chính phủ ban

Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng số 32/2015/NĐ-CP

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 60 Luật Xây dựng. Nghị định số 32/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10

Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng số 01/2015/TT-BXD

Thông tư số 01/2015/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Thông tư này áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách; dự án thực hiện theo hình thức: Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh

Quyết định về việc xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước số 71/2014/QĐ-TTg

Quyết định về việc xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước số 71/2014/QĐ-TTg được Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 17/12/2014. Quyết định này sửa đổi, bổ sung một khoản 5 điều 1 của quyết định số 140/2008/QĐ-TTG ngày 21/10/2008 của Thủ tướng chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Quyết định về việc xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA

Luật xuất nhập cảnh số 47/2014/QH13

Luật xuất nhập cảnh số 47/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 16/06/2014. Luật này quy định việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Luật xuất nhập cảnh mới nhất QUỐC HỘI------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Số: 47/2014/QH13 Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2014 LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI N

Thông tư hướng dẫn thu tiền thuê đất số 77/2014/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn thu tiền thuê đất số 77/2014/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 26/06/2014. Thông tư này hướng dẫn việc xác định và trình tự, thủ tục xác định, thu nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước, miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được quy định tại nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. Thông tư hướng dẫn thu tiền thuê đất BỘ TÀI CHÍNH------- CỘNG HÒA XÃ HỘ

Nghị định quy định về bồi thường tái định cư số 47/2014/NĐ-CP

Nghị định quy định về bồi thường tái định cư số 47/2014/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 15/05/2014. Nghị định quy định chi tiết một số điều khoản của Luật đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Quy định về bồi thường tái định cư mới nhất CHÍNH PHỦ-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------- Số: 47/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15

Luật nhà ở số 65/2014/QH13

VnDoc.com xin giới thiệu Luật nhà ở 2014 số 65/2014/QH13 được Quốc hội thông qua và ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2014 trong kỳ họp khóa XIII kỳ họp thứ 7. Luật nhà ở mới nhất bao gồm các quy định về sở hữu, phát triển và sử dụng nhà ở tại Việt Nam. Luật nhà ở mới nhất QUỐC HỘI------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: