Mẫu đăng ký nhận vé mời chương trình Hãy chọn giá đúng

Hãy chọn giá đúng là một gameshow truyền hình khá ăn khách hiện nay. Chương trình Hãy chọn giá đúng thường được ghi hình ở hai địa điểm: thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi năm chương trình sẽ ghi hình hai đợt ở thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian và địa điểm ghi hình cũng như cách thức nhận vé đều được VTV.vn cập nhật trước đợt ghi hình ít nhất 4-5 ngày. Mỗi đợt

Mẫu đăng ký tham gia Ai là triệu phú

Ra mắt khán giả từ năm 2005, đến nay, “Ai là triệu phú” vẫn là một trong các gameshow truyền hình được khán giả yêu thích nhất. Với thời lượng 45 phút, chương trình là nơi cung cấp thêm thông tin, kiến thức sâu rộng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đến với “Ai là triệu phú”, khán giả sẽ có cơ hội trở thành chủ nhân giải thưởng có giá trị cao và giao lưu, gặp gỡ cùng nhà báo

Hướng dẫn cách dùng ấn đền Trần hiệu quả trong năm 2015

Tài liệu về cách sử dụng ấn đền Trần hiệu quả trong năm 2015 mà VnDoc.com giới thiệu đến các bạn dưới đây là một trong những lời khuyên hữu ích cho ai đã đi đền Trần và xin được ấn nhưng chưa biết nên sử dụng sao cho hiệu quả, mời các bạn cùng xem và tải về tài liệu hữu ích này. Cách sử dụng ấn đền Trần hiệu quả trong năm 2015 Năm nay nên dán ấn ở

Phương án kinh doanh lữ hành

TÊN DOANH NGHIỆP:…… ------------- Số:....../........ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------------------------- ….., ngày.....tháng.....năm 200… PHƯƠNG ÁN KINH DOANH LỮ HÀNH 1. Phạm vi kinh doanh lữ hành 2. Kế hoạch kinh doanh trong ba năm đầu a. Thị trường mục tiêu theo phạm vi kinh doanh; b. Loại hình du lịch dự kiến phục vụ khách; c. Biện pháp đảm bảo trật tự, an ni

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động năm của sàn giao dịch thương mại điện tử

TÊN THƯƠNG NHÂN, TỔ CHỨC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------- Số: .............. ………, ngày … tháng … năm ……… BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Năm ... Kính gửi: Bộ Công Thương – Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin 1. Tên thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử: 2.

Đăng ký thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính

CƠ QUAN, TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP----------------- Số: ....../...... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------------ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN QUẢNG CÁO TRÊN MẠNG THÔNG TIN MÁY TÍNH Kính gửi: Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin 1- Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ................................................................................. Đị

Giấy đăng ký tổ chức cho đoàn nghệ thuật nước ngoài biểu diễn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------- …….., ngày … tháng … năm …… GIẤY ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC CHO ĐOÀN NGHỆ THUẬT, NGHỆ SĨ NƯỚC NGOÀI BIỂU DIỄN Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch …………….. 1. Tên tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật (viết chữ in hoa): ................ .................................................................

Giấy phép triển lãm

…………(1)………… ------------------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------------- Số:…/GP…… ………….., ngày…… tháng……. năm ……. GIẤY PHÉP TRIỂN LÃM - Căn cứ Thông tư số………/2008/TT-BVHTTDL, ngày……tháng…… năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn hoạt động triển lãm văn hoá, nghệ thuật quy định tại Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ ban

Tờ trình tổ chức lễ hội

UBND HUYỆN, THỊ HOẶC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------ Số: ……. /TTR ………………, ngày tháng năm 20.. .. TỜ TRÌNHVề việc xin phép tổ chức lễ hội Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố …………………… - Căn cứ Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/1/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch

Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động karaoke

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KARAOKE Kính gửi: Sở Văn hóa - Thông tin ...................... Tôi tên là: .................................................................... Năm sinh: ................... Giấy CMND số: .................... Cấp ngày: ...../....../...... Tại: …….......................... Địa chỉ thường trú: ...

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động vũ trường

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động vũ trường là biểu mẫu dùng cho các hộ kinh doanh, cá nhân dùng đề nghị Sở Văn hóa thông tin thành phố cấp giấy phép hoạt động kinh doanh vũ trường. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VŨ TRƯỜNG Kính gửi: Sở Văn hóa - Thông tin .............. Tôi tên là: ...............................................

Đơn đăng ký mở cửa hàng cho thuê băng hình

Đơn đăng ký mở cửa hàng cho thuê băng hình là biểu mẫu dùng cho tổ chức hoặc cá nhân đăng ký mở cửa hàng cho thuê băng hình. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ MỞ CỬA HÀNG CHO THUÊ BĂNG HÌNH Kính gửi: - Sở Văn hóa - Thông tin ...........; - Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng. Tôi tên: ………………………………………….. Sinh năm: ………………. CMND

Đơn đề nghị cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ....., ngày ....... tháng....... năm .... ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT CHUYÊN NGHIỆP Kính gửi: Sở Văn hóa - Thông tin thành phố Đà Nẵng Tên đơn vị: …………………………………………………………………… Địa chỉ đơn vị: …………………………………… Điện thoại: ……………… Quyết định thành lập đơn vị số: ……….. Nơi cấp: …………………………… Họ và tên người đại diện: ………………………

Đơn đề nghị phê duyệt nội dung băng, đĩa ca nhạc, sân khấu

Đơn đề nghị phê duyệt nội dung băng, đĩa ca nhạc, sân khấu TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP---------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------------------- ………….., ngày…… tháng……. năm ……. ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT NỘI DUNGBĂNG, ĐĨA CA NHẠC, SÂN KHẤU Kính gửi: - Cục Nghệ thuật biểu diễn (đối với các đơn vị thuộc Trung ương) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du l

Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng bài hát được sáng tác trước năm 1975

Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng bài hát được sáng tác trước năm 1975 TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP--------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------------------- ………….., ngày…… tháng……. năm ……. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉPSỬ DỤNG BÀI HÁT ĐƯỢC SÁNG TÁC TRƯỚC NĂM 1975 Kính gửi: Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Đơn vị)...……

Đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn

Đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP-------------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------------------------- ………….., ngày…… tháng……. năm ……. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CÔNG DIỄN Kính gửi: - Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với các đơn vị thuộc Trung ương) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du l

Đơn đề nghị cấp phép biểu diễn

Đơn đề nghị cấp giấy phép cho cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP------------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------------------------- ………….., ngày…… tháng……. năm ……. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉPCHO CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯỞ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM BIỂU DIỄN NG

Đơn đề nghị cấp phép biểu diễn nghệ thuật

Đơn đề nghị cấp giấy phép cho cá nhân là người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam biểu diễn nghệ thuật TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP-------------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------------------------- ………….., ngày…… tháng……. năm ……. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉPCHO CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG SINH SỐNG TẠI VIỆT NAM BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT K

Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức thi Hoa hậu quốc tế tại Việt Nam

Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức thi Hoa hậu quốc tế tại Việt Nam TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------------------------- ………….., ngày…… tháng……. năm ……. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉPTỔ CHỨC CUỘC THI HOA HẬU QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Đơn vị)...…… đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao

Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp trong nước

Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp trong nước TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------------------------- ………….., ngày…… tháng……. năm ……. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC CUỘC THIHOA HẬU, HOA KHÔI, NGƯỜI ĐẸP TRONG NƯỚC Kính gửi: - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với cuộc thi Hoa