Trong Cõi

Nếu như bạn đã nghe bài phỏng vấn của BBC bạn có thể hình dung phần nào nội dung những bài viết ở tập sách. Đấy là những suy nghĩ độc đáo, cực kì thú vị về nhiều vấn đề lịch sử, văn hóa ...Ví dụ trong bài Triết lý bánh chưng bánh dầy ông cho rằng bánh chưng bánh dầy là sản phẩm chung của cả vùng Đông Nam Á chứ không phải sản phẩm riêng của Việt Nam, xuất