Giáo trình môn Vật liệu xây dựng

GIÁO TRÌNH MÔN VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHƯƠNG 1: NHỮNG TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA VẬT LIỆU XÂY DỰNG I- Các tính chất vật lý chủ yếu của VLXD 1- Khối lượng riêng. a - Định nghĩa: Là khối lượng của một đơn vị thể tích vật liệu ở trạng thái hoàn toàn đặc chắc (không có lỗ rỗng). Ký hiệu: Уa b - Công thức xác định: Trong đó: G: là khối lượng mẫu thí nghiệm ở trạng thái hoàn

Giáo trình Thủy lực thủy văn

GIÁO TRÌNH MÔN THỦY LỰC THỦY VĂN Giáo trình Thuỷ lực - thuỷ văn là công trình được biên soạn nhằm trang bị cho học viên một số kiến thức cơ bản của chất lỏng ở các trạng thái tĩnh và trang thái chuyển động, trên cơ sở đó học viên có thể tiếp thu được các kiến thức của các môn học khác và vận dụng vào thực tế xây dựng các công trình, thoả mãn các yêu cầu đổi

Tài liệu thí nghiệm vật liệu xây dựng

GIÁO TRÌNH TÀI LIỆU THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG Tài liệu “Hướng dẫn thực hành thí nghiệm VLXD ” là một trong những nội dung thực hành cơ bản trong chương trình đào tạo Trung cấp Cầu đường. Nội dung bao gồm: giới thiệu Định nghĩa, dụng cụ thí nghiệm, phương pháp tiến hành, sử lý kết quả và các mẫu biểu báo cáo thí nghiệm về các chỉ tiêu Cơ, Lý của VLXD. Để đáp ứng yêu cầu cho

Giáo trình môn: Thiết kế Cầu

GIÁO TRÌNH MÔN THIẾT KẾ CẦU Cầu là một trong những công trình xây dựng thiết yếu trên đường. Khi tính toán thiết kế và cả khi xây dựng đòi hỏi chúng ta đều phải nghiên cứu, điều tra khảo sát, thực nghiệm khá chặt chẽ. Những năm gần đây và hiện nay cùng với tiến trình hội nhập, nhiều phương pháp tính toán trong thiết kế cùng vật liệu và kết cấu mới, các công nghệ thi công tiên tiến

Giáo trình môn: Thiết kế đường ô tô

GIÁO TRÌNH MÔN: THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔ Thiết kế đường ô tô là môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo kỹ thuật viên ngành cầu đường bộ. Nội dung môn học nghiên cứu các nguyên lý và phương pháp thiết kế tuyến đường, các công trình trên đường để đảm bảo cho đường ô tô thực hiện vai trò của nó trong hệ thống giao thông vận tải một cách tốt nhất. Nội dung môn học bao gồm:

Giáo trình môn Sức bền vật liệu

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: SỨC BỀN VẬT LIỆU CHƯƠNG 1: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ SỨC BỀN VẬT LIỆU Sức bền vật liệu là một môn học nghiên cứu các phương pháp tính toán về độ bền, độ cứng và độ ổn định của các bộ phận công trình hay chi tiết máy dưới tác dụng của ngoại lực, sự thay đổi nhiệt độ... Ở môn học Cơ học lý thuyết, ta mới xét sự cân bằng của vật thể

Giáo trình môn Nền và Móng

GIÁO TRÌNH MÔN NỀN VÀ MÓNG Nền và Móng là một trong những bộ phận thiết yếu của các công trình xây dựng gắn liền với nền đất. Khi tính toán thiết kế và cả khi xây dựng đòi hỏi chúng ta đều phải nghiên cứu, khảo sát, thực nghiệm khá chặt chẽ. Những năm gần đây, nhiều phương pháp tính toán cùng các công nghệ thi công móng tiên tiến được áp dụng vào thực tiễn các công trình xây

Giáo trình môn Máy xây dựng - Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề

GIÁO TRÌNH MÔN MÁY XÂY DỰNG Ngày nay trong cơ chế mở cửa, ngành xây dựng ở nước ta đã và đang được các nước trên thế giới Liên doanh xây dựng các công trình, với qui mô, chất lượng ngày càng cao. Hiện nay ở nước ta đã và đang áp dụng nhiều công nghệ mới và sử dụng thiết bị thi công tiên tiến của nhiều nước trên thế giới với nhiều chủng loại hết sức đa dạng và

Giáo trình Cơ học đất - Địa chất (Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề)

GIÁO TRÌNH: CƠ HỌC ĐẤT - ĐỊA CHẤT Giáo trình cơ học đất - địa chất được biên soạn làm cơ sở cho việc giảng dạy và học tập môn học Cơ học đất và địa chất công trình của học viên hệ trung học cầu đường của trường Trung học Cầu đường và dạy nghề thuộc Tổng công ty xây dựng Trường Sơn. Giáo trình gồm 8 chương: Chương 1. Các tính chất vật lý của đất Chương 2. Các

GIÁO TRÌNH XÂY DỰNG CẦU TRƯỜNG TRUNG CẤP CẦU ĐƯỜNG VÀ DẠY NGHỀ

GIÁO TRÌNH XÂY DỰNG CẦU TRƯỜNG TRUNG CẤP CẦU ĐƯỜNG VÀ DẠY NGHỀ Tài liệu,Trung Cấp - Học Nghề,

GIÁO TRÌNH THỦY LỰC THỦY VĂN TRƯỜNG TRUNG CẤP CẦU ĐƯỜNG VÀ DẠY NGHỀ

GIÁO TRÌNH THỦY LỰC THỦY VĂN TRƯỜNG TRUNG CẤP CẦU ĐƯỜNG VÀ DẠY NGHỀ Tài liệu,Trung Cấp - Học Nghề,

GIÁO TRÌNH MÔN SỨC BỀN VẬT LIỆU TRƯỜNG TRUNG CẤP CẦU ĐƯỜNG VÀ DẠY NGHỀ

GIÁO TRÌNH MÔN SỨC BỀN VẬT LIỆU TRƯỜNG TRUNG CẤP CẦU ĐƯỜNG VÀ DẠY NGHỀ Tài liệu,Trung Cấp - Học Nghề,

GIÁO TRÌNH MÔN NỀN VÀ MÓNG TRƯỜNG TRUNG CẤP CẦU ĐƯỜNG VÀ DẠY NGHỀ

GIÁO TRÌNH MÔN NỀN VÀ MÓNG TRƯỜNG TRUNG CẤP CẦU ĐƯỜNG VÀ DẠY NGHỀ Tài liệu,Trung Cấp - Học Nghề,

GIÁO TRÌNH CƠ HỌC ĐẤT - ĐỊA CHẤT (TRƯỜNG TRUNG CẤP CẦU ĐƯỜNG VÀ DẠY NGHỀ)

GIÁO TRÌNH CƠ HỌC ĐẤT - ĐỊA CHẤT (TRƯỜNG TRUNG CẤP CẦU ĐƯỜNG VÀ DẠY NGHỀ) Tài liệu,Trung Cấp - Học Nghề,

GIÁO TRÌNH MÔN MÁY XÂY DỰNG - TRƯỜNG TRUNG CẤP CẦU ĐƯỜNG VÀ DẠY NGHỀ

GIÁO TRÌNH MÔN MÁY XÂY DỰNG - TRƯỜNG TRUNG CẤP CẦU ĐƯỜNG VÀ DẠY NGHỀ Tài liệu,Trung Cấp - Học Nghề,

GIÁO TRÌNH MÔN: THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔ TRƯỜNG TRUNG CẤP CẦU ĐƯỜNG VÀ DẠY NGHỀ

GIÁO TRÌNH MÔN: THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔ TRƯỜNG TRUNG CẤP CẦU ĐƯỜNG VÀ DẠY NGHỀ Tài liệu,Trung Cấp - Học Nghề,