Đề tài nghiên cứu ứng dụng của tích phân tính diện tích hình phẳng

Chủ đề ứng dụng của tích phân là một trong những kiến thức cơ bản ở chương trình toán giải tích lớp 12. Việc dạy và học vấn đề này học sinh giúp học sinh hiểu rõ ý nghĩa hình học của tích phân, đặc biệt là tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số, tính thể tích của vật thể tròn xoay tạo bởi khi quay một hình phẳng quanh trục hoành hoặc trục

Toán rời rạc đại cương

Tài liệu cung cấp những kiến thức cơ bản về toán rời rạc

Bài giảng Toán rời rạc

Tài liệu cung cấp những vấn đề liên quan đến Toán rời rạc

Bài toán luồng cực đại

Bài toán luồng cực đại và cách giải

ĐẠI SỐ BOOLE

ĐẠI SỐ BOOLE trong toán rời rạc, Cách mạch điện trong máy tính và các dụng cụ điện tử khác đêì có các đầu vào là số 0 hoặc số 1, và tạo ra các đầu ra cũng là cá số 0 hoặc số 1.... Chúng bao gồm cách mạch có thể ở hai vị trị mở hoặc đóng và các dụng cụ quang học có thể sáng hoặc tối. Sự hoạt động của một mạch điện được xác định bởi

Đồ thị trong toán rời rạc

Lý thuyết đồ thị là một ngành khoa học được phát triển từ lâu nhưng lại có nhiều ứng dụng hiện đại,. Đồ thị cũng được dùng để giải các bài tiabs trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Thí dụ, dùng đồ thị để xác định xem có thực hiện một mạch điện trên một bảng điện phẳng được không. Chúng ta cũng có thrrt phân biệt hai hợp chất hóa học có cùng công thức phân tử nhưng có cấu

ĐỒ THỊ EULER VÀ ĐỒ THỊ HAMILTON

ĐỒ THỊ EULER VÀ ĐỒ THỊ HAMILTON

THUẬT TOÁN TRONG TOÁN RỜI RẠC

Có nhiều lớp bài toán tổng quát xuất hiện trong toán học rời rạc, Chẳng hạn, cho một dãy các số nguyên, tìm số lớn nhất; cho một tập hợp, liệt kê các tập con của nó; cho tập hợp các số nguyên, xếp chúng theo thứ tự tăng dần; cho một mạng, tìm đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh của nó. Khi được giao cho một bài toán như vậy thì việc đầu tiên phải làm là xây dựng

ỨNG DỤNG QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

ỨNG DỤNG QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

Hướng dẫn giải bài tập toán rời rạc

Hiện nay ở nước ta có một số tài liệu viết và dịch về Toán rời rạc dưới dạng lý thuyết, còn tại liệu về Bài tập toán rời rạc hầu như rất ít ( nếu không muốn chưa nói là có). Để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Toán rời rạc, chúng tôi biên soạn cuốn Hướng dẫn giải bài tập Toán rời rạc , trước mắt chỉ gồm: Ngôn ngữ, Đồ thị và logic. Mỗi

Toán rời rạc

Cho (X;≤) là một tập có thứ tự, A⊂X -Phần tử x∈X là một chận dưới của A  ∀a∈A ta có x ≤ a. -Chận dưới lớn nhất (nếu có) của A là phần tử lớn nhất trong tập tất cả các chận dưới của A, ký hiệu là inf(A). -Phần tử x∈X là một chận trên của A  ∀a∈A ta có a ≤ x. -Chận trên nhỏ nhất (nếu có) của A là phần tử nhỏ nhất trong

Toán rời rạc 7- cây

Chọn một đỉnh tùy ý của đồ thị làm gốc. Xây dựng đường đi từ đỉnh này bằng cách lượt ghép các cạnh sao cho mỗi cạnh mới ghép sẽ nối đỉnh cuối cùng trên đường đi với một đỉnh còn chưa thuộc đường đi.Tiếp tục ghép thêm cạnh vào đường đi chừng nào không thể thêm được nữa. Nếu đường đi qua tất cả các đỉnh của đồ thị thì cây do đường đi này tạo nên là cây khung.

Bài tập Toán Rời Rạc - Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Để hiểu thực kỹ về lý thuyết Toán Rời Rạc, các bạn có thể làm thêm bài tập trong tài liệu trên.

Giáo trình Toán Rời Rạc - Nguyễn Đức Nghĩa

Tài liệu “Toán rời rạc” được biên soạn dựa trên kinh nghiệm giảng dạy giáo trình cơ sở toán rời rạc của các tác giả trong nhiều năm tại khoa công nghệ thông tin và khoa toán ứng dụng, đại học bách khoa Hà Nội.

Đề Thi giữa kì toán rời rạc KHTN

Đề Thi giữa kì toán rời rạc KHTN

GIáo trình toán rời rạc - ĐH KH Huế

Giáo trình môn toán rời rạc của Đh khoa học Huế.

Giáo trình tối ưu hoá

Giáo trình tối ưu hoá dành cho sinh viên khối kĩ thuật. Gồm 5 chương : Bài toán tối ưu tổng quát và ứng dụng; Phương pháp đơn hình giải bài toán quy hoạch tuyến tính; Bài toán đối ngẫu và một số ứng dụng; Quy hoạch nguyên; Một số phương pháp quy hoạch phi tuyễn

bài giảng toán rời rạc 1

Tài liệu hướng dẫn môn học Toán học rời rạc được xây dựng cho hệ đào tạo từxa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được xây dựng dựa trên cơsở kinh nghiệm giảng dạy môn học và kế thừa từ giáo trình “Toán học rời rạc ứng dụng trong tin học” của Kenneth Rossen.

TOÁN RỜI RẠC (Giáo trình dành cho sinh viên ngành công nghệ thông tin)

ðe gii bài toán trên máy tính ñien t trình nào ñó (Pascal, C, Basic, ...). Moi ngôn ng lap trình có mot quy tac câu trúc riêng. ðe thay viec mô t thuat toán bang l8i, có the mô t thuat toán bang các câu trúc lenh tương t+ như ngôn ng lap trình Pascal và g*i là ngôn ng ph ng Pascal. Các câu lenh chính dùng ñe mô t thuat toán gôm có: Procedure hoac Function; câu lenh