Thông tư quy định an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng số 36/2014/TT-NHNN

Thông tư quy định an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng số 36/2014/TT-NHNN được Ngân hàng nhà nước ban hành ngày 20/11/2014. Thông quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thường xuyên duy trì. Tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCVIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Điều kiện và thủ tục vay vốn ở Agribank

Khách hàng vay vốn Khách hàng vay vốn của AGRIBANK bao gồm các pháp nhân và cá nhân Việt Nam như: Doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các tổ chức khác có đủ các điều kiện quy định tại Điều 94 Bộ Luật dân sự; Cá nhân; Hộ gia đình; Tổ hợp tác; Doanh nghiệp tư nhân; Công ty hợp danh

Mẫu ghi chép tín dụng - Consumer Credit Application

Consumer Credit Application Name/Address Name Social Security Number Address: City: State: ZIP: Phone: Employment History Employer: Job Title: Address: Supervisor: City: State: ZIP: Salary: Phone: Date From: Date To: Employer: Job Title: Address: Supervisor: City: State: ZIP: Salary: Phone: Date From: Date To: Source of Income Total Expenses Total Salary Loans Bonuses & Commissions Charge Account

Mẫu đơn xin cấp tín dụng - Business Credit Application

Business Credit Application Name/Address Last: First: Middle Initial: Title Name of Business: Tax I.D. Number Address: City: State: ZIP: Phone: Company Information Type of Business: In Business Since: Legal Form Under Which Business Operates: Corporation Partnership Proprietorship If Division/Subsidiary, Name of Parent Company: In Business Since: Name of Company Principal Responsible for Business

Mẫu giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng

Mẫu giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng TÊN NGÂN HÀNG-----------Số :..../....... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------- ..., ngày ... tháng ... năm ... GIẤY XÁC NHẬN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG Theo Giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân hàng số ........... cho lô hàng nhập khẩu tự động theo Hợp đồng nhập khẩu số ....... của công ty ..........(tên, địa ch

Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, chữ ký

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, chữ ký dùng cho đơn vị khi muốn thay đổi thủ tục thay đổi mẫu dấu, chữ ký. GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI MẪU DẤU, CHỮ KÝ Kính gửi Kho bạc Nhà nước:................................................................................................... Tên đơn vị (đã đăng ký mở và sử dụng TK tại KBNN): ..................................................

Đơn xin mua lại tài sản đấu giá

Đơn xin mua lại tài sản đấu giá CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc--------------------------------------- ĐƠN XIN MUA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ Kính gửi: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản................ Tôi tên là:.......................................................................................................................... Sinh năm:................................

Mẫu biên bản nhận hồ sơ đấu giá

Mẫu biên bản nhận hồ sơ đấu giá SỞ TƯ PHÁP ...............TTDV BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc------------------------------- BIÊN BẢN NHẬN HỒ SƠ Tài sản (nhà số): STT Loại giấy tờ Số lượng Ghi chú Bản chính Bản sao - Giấy chứng nhận sở hữu nhà - Tờ khai chuyển dịch + bản nộp thuế trước bạ. - Bản vẽ hiện trạng vị trí nhà. - Giấy

Mẫu biên bản đấu giá thành

Mẫu biên bản đấu giá thành CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc------------------------------------ BIÊN BẢN ĐẤU GIÁ THÀNH Căn cứ vào hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản số....... ký ngày.............. giữa Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản với: Hôm nay, lúc.......giờ.......ngày......tháng.......năm.........tại số............................................. Đường...

Mẫu biên bản đấu giá không thành

Mẫu biên bản đấu giá không thành CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc------------------------------- BIÊN BẢN ĐẤU KHÔNG GIÁ THÀNH Căn cứ vào hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản số....... Ký ngày........... giữa Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản với: Hôm nay, lúc.......giờ.......ngày............ tại số...................................................................

Mẫu bảng kê chi tiết tài sản bất động sản đấu giá

Mẫu bảng kê chi tiết tài sản bất động sản đấu giá CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc------------------------------- BẢNG LIỆT KÊ MÔ TẢ CHI TIẾT BẤT ĐỘNG SẢN BÁN ĐẤU GIÁ (Kèm theo hợp đồng bán đấu giá tài sản Số.........được giao kết ngày......tháng.......năm.........) - Địa chỉ bất động sản số.........đường................phường (xã) quận (huyện).........................

Mẫu bảo lãnh tiền tạm ứng

BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG(1) ......., ngày.........tháng.......... năm............ Kính gửi: ............................... (tên Bên mua) (Sau đây gọi là Bên mua) [điền tên Hợp đồng, số Hợp đồng Theo điều khoản về tạm ứng nêu trong điều kiện cụ thể của Hợp đồng, [điền tên và địa chỉ của Bên bán] (sau đây gọi là bên bán) phải nộp cho Bên mua một bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm Bên bán sử dụng đúng mục đ

Mẫu bão lãnh thực hiện hợp đồng.

BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG .........., ngày...........tháng........... năm............ Kính gửi: ............................... (tên Bên mua) (Sau đây gọi là Bên mua) Theo đề nghị của [điền tên nhà thầu] (sau đây gọi là Bên bán) là nhà thầu trúng thầu gói thầu [điền tên gói thầu] cam kết sẽ ký (hoặc đã ký(1)) Hợp đồng cung cấp [mô tả hàng hóa] (sau đây gọi là Hợp đồng); Theo quy định trong HSMT

Mẫu hợp đồng và phụ lục tín dụng trung hạn và dài hạn

Mẫu hợp đồng và phụ lục tín dụng trung hạn và dài hạn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc----------------------------------- MẪU SỐ: 04B/CV(Do khách hàng và NH cùng lập) HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TRUNG, DÀI HẠN - Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng; - Căn cứ Quy chế cho vay của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 162/2001/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN;

Mẫu hợp đồng tín dụng ngắn hạn

Mẫu hợp đồng tín dụng ngắn hạn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------------- MẪU SỐ: 04B/CV(Do khách hàng và NH cùng lập) HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN - Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng; - Căn cứ Quy chế cho vay của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 162/2001/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN; - Căn cứ hồ sơ vay vốn

Mẫu hợp đồng tín dụng

Mẫu hợp đồng tín dụng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc---------------------------------- HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG (Loại cho vay vốn sinh hoạt đời đống, kinh tế phụ gia đình) - Căn cứ quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31-12-2001 của Thống đốc NHNN; - Căn cứ văn bản số 2587/CV/NHCT5 ngày 23-10-2000 của Tổng Giám đố

Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc, lãi

Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc, lãi CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc----------------------------- GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC, LÃI Kính gửi: CHI NHÁNH NGÂN HÀNG.......................................... Tên người vay:.................................................................................................................... Nợ vay NH số tiền:..................

Mẫu biên bản xác định giá trị đảm bảo

Mẫu biên bản xác định giá trị đảm bảo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc------------------------------ BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN BẢO ĐẢM SỐ: ............... Hôm nay, ngày......tháng.......năm........, tại........................................................................... Chúng tôi gồm: 1- Họ tên khách hàng vay (nguời bảo lãnh):............................

Mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay

Mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay NGÂN HÀNG ..........--------------- CHI NHÁNH......................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc------------------------------- MẪU SỐ: 05/CV BIÊN BẢN KIỂM TRA SAU KHI CHO VAY Họ và tên cán bộ kiểm tra:................... Tên người vay:..................................... Địa chỉ: Đã tiến hành kiểm tra sử dụng vốn vay theo

Mẫu báo cáo thẩm định và phê duyệt cho khách hàng vay vốn

Mẫu báo cáo thẩm định và phê duyệt cho khách hàng vay vốn NGÂN HÀNG ..............Chi nhánh: ........................ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------------- Ngày......tháng.......năm 20..... BÁO CÁO THẨM ĐỊNH VÀ ĐỀ NGHỊ DUYỆT CHO KHÁCH HÀNG VAY VỐN (Dùng cho hộ gia đình cá nhân, tổ hợp tác thực hiện thế chấp cầm cố bảo lãnh) I- Thông tin cơ bả