NGHỊ ĐỊNH 83/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 83/2013/NĐ-CP Tài liệu,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,

NGHỊ ĐỊNH 92/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 92/2013/NĐ-CP Tài liệu,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,

NGHỊ ĐỊNH 129/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 129/2013/NĐ-CP Tài liệu,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,

THÔNG TƯ 06/2008/TT-BCA-C11

THÔNG TƯ 06/2008/TT-BCA-C11 Tài liệu,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,

CÔNG VĂN 8817/BTC-TCT

CÔNG VĂN 8817/BTC-TCT Tài liệu,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,

THÔNG TƯ 78/2013/TT-BTC

THÔNG TƯ 78/2013/TT-BTC Tài liệu,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,

CÔNG VĂN 2231/TCT-CS

CÔNG VĂN 2231/TCT-CS Tài liệu,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,

NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2007/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2007/NĐ-CP Tài liệu,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,

CÔNG VĂN 2493/TCT-TNCN

CÔNG VĂN 2493/TCT-TNCN Tài liệu,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,

THÔNG TƯ SỐ 07/2008/TT-BTC

THÔNG TƯ SỐ 07/2008/TT-BTC Tài liệu,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC-UP BY TÀI LIỆU VN

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC-UP BY TÀI LIỆU VN Tài liệu,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,

Giáo trình thuế Nhà nước

Giáo trình thuế Nhà nước

Giáo trình thuế đại cương

Giáo trình thuế cung cấp những kiến thức cơ bản về thuế.

Bài giảng Luật thuế giá trị gia tăng - TS. Nguyễn Thanh Dương

Tham khảo :Bài giảng Luật thuế giá trị gia tăng - TS. Nguyễn Thanh Dương Nội dung chính của Bài giảng Luật thuế giá trị gia tăng trình bày về sự cần thiết ban hành luật thuế giá trị gia tăng, mục tiêu yêu cầu của việc sửa đổi luật thuế giá trị gia tăng, nội dung của luật thuế giá trị gia tăng. Giới thiệu chung về thuế giá trị gia tăng.

Môn nghiệp vụ và khai báo thuế

giáo trình Nghiệp vụ và Khai báo thuế trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thuế, kỷ năng tính toán các loại thuế, nắm được các quy trình kê khai và nộp các loại thuế, lập các bảng kê hóa đơn mua vào, bán ra và các tờ khai thuế.

Giáo Trình Thuế

Thuế gắn liền với sự tồn tại, phát triển của Nhà nước và là một công cụ quan trọng mà bất kỳ quốc gia nào cũng sử dụng để thực thi chức năng, nhiệm vụ của mìn. Tuỳ thuộc vào bản chất của Nhà nước và cách thức Nhà nước sử dụng, các nhà kinh tế có nhiều quan điểm về thuế khác nhau.Trong nền kinh tế thị trường, Nhà nước có khả năng sử dụng chính sách thuế để điều

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THUẾ

Tài liệu tham khảo về các câu hỏi trắc nghiệm. Với tài liệu này các bạn có thể tự cũng cố lại những kiến thức đã học, từ cơ bản đến nâng cao.

Giáo trình kế toán thuế

Giáo trình gồm 4 chương, bao gồm hướng dẫn khai báo đối với nhiều sắc thuế: -Thuế tiêu thụ đặc biệt -Thuế thu nhập cá nhân -Thuế thu nhập doanh nghiệp -Thuế giá trị gia tăng ... Các khai báo định kỳ hàng tháng, hàng quý, quyết toán năm đều có mẫu và hướng dẫn chi tiết cách nhập từng tiểu mục Đây là tài liệu cần thiết đối với các bạn theo đuổi nghề kế toán hoặc hành nghề đại

Đề cương ôn tập môn Ngân sách nhà nước

Đề cương ôn tập môn Ngân sách nhà nước: Khái niệm, tổng quan các loại nguồn thu ngân sách, bài tập

TIẾP CẬN NHỮNG ĐỐI TƯỢNG KHÓ THU THUẾ

TIẾP CẬN NHỮNG ĐỐI TƯỢNG KHÓ THU THUẾ