Thông tư sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi với một số mặt hàng xăng dầu số 78/2015/TT-BTC

Giảm mạnh thuế nhập khẩu một số mặt hàng dầu Thông tư 78/2015/TT-BTC về sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành ngày 20 tháng 05 năm 2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 21 tháng 5 năm 2015 thay thế Thông tư 61/2015/TT-BTC. BỘ TÀI CHÍNH------- Số: 78/2015/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI

Công văn về việc quản lý thuế hộ kinh doanh số 1784/TCT-CC

Công văn 1784/TCT-CC năm 2015 về quản lý thuế hộ kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành ngày 11 tháng 05 năm 2015 về quản lý và công khai hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Quản lý thuế hộ kinh doanh BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ------- Số: 1784/TCT-CCV/v quản lý thuế hộ kinh doanh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2015

Quyết định về việc ban hành quy trình kiểm tra thuế số 746/QĐ-TCT

Quyết định 746/QĐ-TCT năm 2015 về việc ban hành quy trình kiểm tra thuế do Tổng cục Thuế ban hành ngày 20 tháng 04 năm 2015 bao gồm các hướng dẫn về quy trình kiểm tra thuế nhằm tăng cường công tác kiểm tra thuế theo quy định của Luật quản lý thuế. Ban hành quy trình kiểm tra thuế BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ------- Số: 746/QĐ-TCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh

Quyết định về việc ban hành quy trình miễn thuế, giảm thuế số 749/QĐ-TCT

Quyết định 749/QĐ-TCT năm 2015 về Quy trình miễn thuế, giảm thuế của Tổng cục Thuế ban hành thay thế Quyết định số 1444/QĐ-TCT và công văn số 3368/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Quy trình miễn giảm thuế. Quy trình mới về miễn, giảm thuế BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ------- Số: 749/QĐ-TCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường số 60/2015/TT-BTC

Thông tư 60/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 67/2011/NĐ-CP về quy định thi hành Luật thuế bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính ban hành ngày 27 tháng 04 năm 2015. Quy định thi hành Luật thuế bảo vệ môi trường BỘ TÀI CHÍNH------- Số: 60/2015/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015 THÔNG TƯSỬA

Công văn về việc xử lý thuế GTGT của tài sản, hàng hóa bị tổn thất số 4403/BTC-CST

Công văn 4403/BTC-CST năm 2015 xử lý thuế Giá trị gia tăng của tài sản, hàng hóa bị tổn thất được doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường do Bộ Tài chính ban hành ngày 06 tháng 04 năm 2015. Xử lý thuế Giá trị gia tăng của tài sản, hàng hóa bị tổn thất BỘ TÀI CHÍNH-------Số: 4403/BTC-CSTV/v xử lý thuế GTGT của tài sản,hàng hóa bị tổn thất CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do

Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng, dầu số 61/2015/TT-BTC

Thông tư 61/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành. Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng, dầu BỘ TÀI CHÍNH------- Số: 61/2015/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015 THÔNG TƯSỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ

Thông tư về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu số 48/2015/TT-BTC

Thông tư 48/2015/TT-BTC sửa đổi mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 13 tháng 04 năm 2015. Giảm thuế nhập khẩu xăng dầu BỘ TÀI CHÍNH-------- Số: 48/2015/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015 THÔ

Thông tư quy định về mức phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra số 46/2015/TT-BTC

Thông tư 46/2015/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 23 tháng 5 năm 2015. Phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra BỘ TÀI CHÍNH-------- Số: 46/2015/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 7 tháng 4

Thông tư quy định mức phí sử dụng đường bộ Pháp Vân - Cầu Giẽ số 45-2015-TT-BTC

Thông tư 45/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, thành phố Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mức phí sử dụng đường bộ tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ BỘ TÀI CHÍNH-------- Số: 45/2015/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2015

Quyết định quy định quản lý thu phí, lệ phí số 15/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND quy định quản lý thu phí, lệ phí được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành, xét theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính. Các loại phí, lệ phí được quy định thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước; các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành. Quy định

Thông tư ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, thực hiện hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản số 24/2015/TT-BTC

Thông tư số 24/2015/TT-BTC về việc ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam, để thực hiện hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, xét theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2015. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam, thực hiện

Thông tư quy định thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan, quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 38/2015/TT-BTC

Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Những quy định tại Thông tư này được áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định riêng của Bộ Tài chính. Quy định thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hàng xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Thông tư ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản số 25/2015/TT-BTC

Thông tư 25/2015/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2015-2019 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 14 tháng 2 năm 2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4/2015. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam - Nhật Bản BỘ TÀI CHÍNH—— Số: 25/2015/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Thông tư sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu đối với mặt hàng vàng trang sức số 36/2015/TT-BTC

Thông tư số 36/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu đối với mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng, được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7 tháng 5 năm 2015. Sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu đối với mặt hàng vàng trang sức Thông tư 111/2014/TT-BTC BỘ TÀI CHÍNH--------

Công văn thông báo việc ngừng nhận hồ sơ khai thuế qua mạng theo định dạng PDF số 965/TCT-CNTT

Công văn số 965/TCT-CNTT của Tổng cục Thuế đã triển khai giải pháp chuyển đổi định dạng hồ sơ khai thuế qua mạng từ định dạng PDF sang định dạng XML, Tổng cục Thuế sẽ dừng tiếp nhận hồ sơ thuế theo định dạng của PDF từ ngày 15/04/2015. Ngừng nhận hồ sơ khai thuế qua mạng theo định dạng PDF BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------

Nghị định hướng dẫn thi hành luật thuế tài nguyên số 50/2010/NĐ-CP

Nghị định 50/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tài nguyên 2009 bao gồm các quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên được chính phủ ban hành ngày 14 tháng 5 năm 2010. Quy định về việc thi hành Luật thuế tài nguyên CHÍNH PHỦ------- Số: 50/2010/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------- Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2010 NGHỊ ĐỊNH

Công văn về thời hạn quy định nộp hồ sơ đăng ký thuế số 755/TCT-KK

Công văn số 755/TCT-KK sẽ giải đáp thắc mắc về thời hạn quy định nộp hồ sơ đăng ký thuế. Nội dung vướng mắc nêu trên được Tổng cục Thuế tiếp thu để đề xuất sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư số 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính. Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 Thời hạn quy định nộp hồ sơ đăng ký thuế BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Thông tư hướng dẫn mới về thuế giá trị gia tăng số 26/2015/TT-BTC

Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành. Hướng dẫn mới về thuế giá trị gia tăng Biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 26: Mẫu phụ lục số 01-7/GTGT Mẫu số 01-TCN Thông báo về việc nộp tiền thuế vào NSNN số 02-TCN Mẫu báo cáo về

Nghị định hướng dẫn luật về thuế số 12/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định hướng dẫn luật về thuế số 12/2015/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 12/02/2015. Nghị định số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế. Hướng dẫn mới nhất các luật về thuế Nghị định gồm các sửa đổi bổ sung những văn bản sau: Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn về