Hướng dẫn hạch toán hàng thiếu - chờ xử lý

Hàng hóa thiếu - thiếu chờ xử lý phải hạch toán như thế nào? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán trẻ. VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn hướng dẫn cách hạch toán hàng thiếu - chờ xử lý khi mua hàng theo từng trường hợp cụ thể như: Do bên bán xuất thiếu, vận chuyển bị mất, nhân viên bị mất... Những lưu ý khi làm kế toán nhập khẩuHướng dẫn cách kê khai thuế TNDN tạm

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2014

Để đảm bảo thực hiện thống nhất theo quy định của pháp luật, Cục Thuế Hà Nội vừa ban hành Công văn 7850/CT-TNCN, 7851/CT-TNCN hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (QTT TNCN) năm 2014, cấp mã số thuế (MST) cho người phụ thuộc (NPT). VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2014. Theo đó, có những nội dung quan trọng sau. Thủ tục khai quyết toán thuế thu nh

Những lưu ý khi làm kế toán nhập khẩu

Với mục đích hỗ trợ các bạn kế toán mới ra trường có sự hình dung rõ hơn về công việc của kế toán nhập khẩu ngoài thực tế. VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn những lưu ý khi làm kế toán nhập khẩu, hy vọng các bạn sẽ làm đúng, làm đủ, mời các bạn cùng tham khảo. - Hiện nay có 1 thực tế là đại đa số các bạn kế toán mới ra trường thường hạch toán

Hướng dẫn cách kê khai thuế TNDN tạm tính theo quý

Theo Điều 12 Thông tư Số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính, VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn hướng dẫn cách kê khai thuế TNCN tạm tính theo quý và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể như sau. Mời các bạn cùng tham khảo. Cách kê khai thuế TNDN tạm tính theo quý Trước khi kê khai thuế TNDN bạn cần xác định được số thuế TNDN phải nộp. 1. Hồ sơ khai thuế thu

Hướng dẫn cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại - giảm giá hàng bán

Khi bán hàng có chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán thì ghi hóa đơn như thế nào? Nhiều bạn kế toán đang vướng mắc trong vấn đề này. VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn bài hướng dẫn cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán cụ thể như sau, mời các bạn cùng tham khảo. Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại - giảm giá hàng bán Theo khoản 2.5 Phụ lục 4

Hướng dẫn cách kiểm tra đối chiếu sổ sách Kế Toán

Ghi sổ sách kế toán theo hình thức Nhật Ký Chung được nhiều doanh nghiệp lựa chọn, nhưng sau khi làm xong sổ sách kế toán, các bạn không biết kiểm tra đối chiếu xem đúng hay sai, sổ nào với sổ nào? Báo cáo nào với sổ nào? Chỉ tiêu nào của báo cáo này với báo cáo khác? VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn cách kiểm tra, đối chiếu sổ sách kế toán một cách nhanh nhất, chính

Hướng dẫn cách kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng và theo quý

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn mẫu hướng dẫn làm thuế giá trị gia tăng hàng tháng và theo quý, đây chắc chắn là một hướng dẫn rất bổ ích và cần thiết đối với những bạn làm nghiệp vụ kế toán, nhất là kế toán liên quan đến thuế, bạn sẽ cảm thấy việc làm thuế trở nên dễ dàng với hướng dẫn này, mời các bạn cùng tham khảo. Hướng dẫn làm thuế giá trị gia tăng hàng

Cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn

Cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn theo Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về quy định xử lý đối với hóa đơn đã lập. Trong bài này sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý khi các bạn viết sai hóa đơn GTGT. Xử lý khi viết sai hóa đơn GTGT CÁCH XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP VIẾT SAI HÓA ĐƠN - Viết sai hóa đơn GTGT thì có rất nhiều trường

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn GTGT viết sai chỉ được sử dụng cho hóa đơn đã lập sai trước đó nhưng chưa kê khai thuế. Nếu kế toán đã kê khai thuế thì phải viết hóa đơn điều chỉnh, không được phép hủy hóa đơn. Biểu mẫu thu hồi hóa đơn GTGT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---oOo--- BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN ĐÃ LẬPSố 0123/BBTHHĐ Căn cứ Nghị

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

Dưới đây là Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính dành cho các bạn kế toán. >>>>Link tải thêm: Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa Đơn vị:......................Bộ phận:................... Mẫu số 05 – VT(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/

Thủ tục hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng, dịch vụ

VnDoc.com xin giới thiệu với bạn đọc thủ tục hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng, dịch vụ như sau: 1. Tổ chức nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hóa đơn GTGT. Khi lập hóa đơn, tổ chức phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hóa đơn. Trên hóa đơn GTGT phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT,

Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan Thuế mới nhất

Hiện nay theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ban ngày 31/03/2014 có quy định rõ đối tượng đủ điều kiện đặt in và tự in, còn những đối tượng khác không đủ điều kiện để tự in, đặt in hóa đơn thì cần phải tiến hành mua hóa đơn. VnDoc.com xin giới thiệu với bạn đọc thủ tục mua hóa đơn của cơ quan Thuế mới nhất như sau: 1. Đối tượng mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành. - Tổ

Thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu năm 2014

Sau khi các công ty đã làm thủ tục thành lập doanh nghiệp xong, đã được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh và có mã số thuế, để có thể bán hàng và lưu thông, cung cấp các dịch vụ hàng hoá thì công ty cần phải có hoá đơn vì vậy công ty cần tiến hành làm thủ tục đặt in hoá đơn. VnDoc.com xin giới thiệu với bạn đọc thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu năm

Văn bản đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt - Mẫu số 01

Văn bản đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt đối với đối tượng xóa nợ là hộ gia đình, cá nhân ban hành kèm theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007. Mẫu số 01 Ban hành kèm theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 CỤC THUẾ/TỔNG CỤC THUẾCHI CỤC THUẾ/CỤC THUẾ -------- CỘNG

Quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

Quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn, không thanh toán được nợ thuế, đã ngừng kinh doanh. Mẫu số 07 Ban hành kèm theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ......../QĐ-BTC Hà Nội, ngày …… tháng ……năm …… QUY

Thông báo về việc hóa đơn không còn giá trị sử dụng

Thông báo về việc hóa đơn không còn giá trị sử dụng ban hành Thông tư số 215/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Mẫu số: 08/CC TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊNTÊN CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN -------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /TB-… ......., ngày ..... tháng ...... năm ....... THÔNG BÁOVề việc hóa đơn không còn gi

Biên bản niêm phong/mở niêm phong tài sản bị kê biên

Biên bản niêm phong/mở niêm phong tài sản bị kê biên ban hành Thông tư số 215/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Mẫu số: 03/CC TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊNTÊN CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN -------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ......., ngày ..... tháng ...... năm ....... BIÊN BẢNNiêm phong/mở niêm phong tài sản bị kê

Biên bản bàn giao hồ sơ, tài sản bị kê biên

Biên bản bàn giao hồ sơ, tài sản bị kê biên ban hành Thông tư số 215/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Mẫu số: 04/CC TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊNTÊN CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN -------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ......., ngày ..... tháng ...... năm ....... BIÊN BẢNBàn giao hồ sơ, tài sản bị kê biên Hôm

Quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

Quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng ban hành Thông tư số 215/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Mẫu số: 07/CC TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊNTÊN CƠ QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /QĐ-… ......., ngày ..... tháng ...... nă

Thông báo về việc hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng

Thông báo về việc hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng ban hành Thông tư số 215/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Mẫu số: 09/CC TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊNTÊN CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN -------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /TB-… ......., ngày ..... tháng ...... năm ....... THÔNG BÁOVề việc hóa đơn tiếp tục