Tổng Hợp Các Lỗi Khi Ghost, Nguyên Nhân & Cách Khắc Phục

Sau 1 thời gian làm Ghoster, cũng biết khá nhiều lỗi khi tạo và bung ghost, cũng nghe nhiều thắc mắc của các bạn, thấy trên mạng các Website và Forum có nói những chỉ là những lời không hình hơi khó hiểu + bài viết, thắc mắc lung tung, nay muốn tự mình tổng hợp các lỗi lại và giải quyết, hi vọng a e nào biết lỗi nào, có ảnh, video demo thì cùng hợp tác xây dựng 1

Tuyển Tập Thủ Thuật IT

Tuyển Tập Thủ Thuật IT

Thủ Thuật Làm Việc Cộng Tác Trên Các Tài Liệu Word

Tính năng Track Changes cho phép bạn và đồng nghiệp cùng chỉnh sửa một tài liệu trên Microsoft Word. Mọi thay đổi về nội dung của mỗi người sẽ được ghi nhận và tất cả đều theo dõi dễ dàng. Bài viết này tôi dùng Microsoft Word 2007, cách thực hiện cũng tương tự cho Microsoft Word 2003, 2010.