Điều khiển chạy tàu trên đường sắt

Điều khiển chạy tàu trên đường sắt

Giáo trình kỹ thuật đô thị

Giáo trình kỹ thuật đô thị

Hướng dẫn sử dụng MS Project

Hướng dẫn sử dụng MS Project (dự án)

Thực hành thiết kế kết cấu khung bêtông cốt thép

Tài liệu Thực hành thiết kế kết cấu khung bêtông cốt thép trình bày lý thuyết tính toán, ví dụ tính toán khung phẳng, xác định nội lực bằng Sap 2000. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Xây dựng.

giám sát hieu quả đầu tư

Quá trình môi giới bất động sản

Cung cấp kiến thức về nguyên tắc, điều kiện, những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động môi giới bất động sản; qui trình và kỹ năng môi giới bất động sản.

Kỹ Năng Quản Lý Dự Án

Xác định mục tiêu, Kế hoạch, thiết lập chiến lược và cách phát triển các kế hoạch Tổ chức:Xác định điều cần làm, ai làm, cách làm theo nguyên tắc 5W+ 1H >. Điều khiển, chỉ đạo: Điều khiển, động viên nhân viên và giải quyết các mâu thuẫn

Quy Hoạch Xây Dựng Phát Triển Đô Thị

Đô thị mới là đô thị dự kiến hình thành trong tương lai theo định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia, được đầu tư xây dựng từng bước đạt các tiêu chí của đô thị theo quy định của pháp luật. Khu đô thị mới là một khu vực trong đô thị, được đầu tư xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở. Quy hoạch đô thị

Pháp luật Bất động sản

Cung cấp kiến thức về pháp luật kinh doanh bất động sản (gồm luật về kinh doanh bất động sản, luật về đất đai, luật về nhà ở, luật về dân sự, luật về đầu tư xây dựng, luật về thương mại, doanh nghiệp và pháp lệnh về giá); thị trường bất động sản (phân loại, yếu tố ảnh hưởng và vai trò cùa nhà nước); trình tự thủ tục đầu tư kinh doanh bất động sản, lập hợp đồng mua

Đào tạo Môi giới Bất động sản

Cung cấp kiến thức về nguyên tắc, điều kiện, những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động môi giới bất động sản; qui trình và kỹ năng môi giới bất động sản

Bồi dưỡng kiến thức Định giá Bất động sản - Kiến thức định giá

Cung cấp kiến thức về các nguyên tắc hoạt động định giá bất động sản; quy trình và phương pháp đánh giá; căn cứ định giá đối với bất động sản là đất đai, nhà ở hoặc công trình xây dựng

Vẽ kỹ thuật xây dựng

Giáo trình trình bày các khái niệm chung về vẽ kỹ thuật, hướng dẫn biệu diễn không gian lên mặt phảng bản vẽ, vẽ bản vẽ xây dựng,...

SỔ TAY CHẤT LƯỢNG CÔNG TY XÂY DỰNG

SỔ TAY CHẤT LƯỢNG CÔNG TY XÂY DỰNG

QUY TRÌNH THIẾT KẾ TRÊN BIỂN

QUY TRÌNH THIẾT KẾ TRÊN BIỂN

QUY TRÌNH GIÁM SÁT XÂY LẮP HIỆN TRƯỜNG

Tài liệu cung cấp cho bạn đọc các quy trình trong giám sát hiện trường trong xây dựng, các công trình xây dựng nói chung. tài liệu cũng giúp chúng ta dự vào từng trường hợp để áp dụng các quy định của nhà nước trong công tác giám sát hiện trường xây dựng

QUY PHẠM THIẾT KẾ BÊ TÔNG DẦM LĂN

QUY PHẠM THIẾT KẾ BÊ TÔNG DẦM LĂN Đầm lăng ruột đập chủ yếu chir là bê tông đầm lăng đập lớn ngoài tầng chống thấm mặt thượng lưu, tầng đệm nền và yêu cầu chống băng giá, chống xói mòn

QUẢN LÍ DỰ ÁN XÂY DỰNG

TÀI LIỆU QUẢN LÍ DỰ ÁN XÂY DỰNG

Nguyên lí thiết kế cấu tạo các công trình

Nguyên lí thiết kế cấu tạo các công trình

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC THIẾT KẾ NHANH

Tài liệu cho bạn những kiến thức cơ bản và một số kỹ năng cần thiết trong thiết kế và cách làm thế nào để cho ra một bản thiết kế trong thời gian ngắn nhưng chất lượng thì khỏi chê

THIẾT KẾ SÀN BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC

THIẾT KẾ SÀN BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC