Tiểu luận QTDN: Yếu tố con người trong công tác quản lý

Trong sản xuất kinh doanh ngày nay, công tác quản lý được coi là một trong những nhân tố quan trọng nhất để giành được thắng lợi trong sự cạnh tranh với những doanh nghiệp khác trên thương trường. Công tác quản lý bao gồm việc xây dựng kế hoạch một cách cẩn thận, dựng nên một cơ cấu tổ chức để giúp cho mọi người hoàn thành các kế hoạch, và biên chế cho cơ cấu tổ chức với những

Top 10 châm ngôn thương hiệu của David Aaker

Trong số năm cuốn sách về thương hiệu của tôi, những quy tắc nào sẽ lọt vào Top 10 câu châm ngôn? Quy tắc nào là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với những người điều hành doanh nghiệp? Bạn cần phải biết gì để trở nên xuất sắc trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu? Đây là Top 10 của tôi

Kinh tế học và Tri thức

Sự mơ hồ của tiêu đề bài báo này không phải là vô tình. Dĩ nhiên chủ đề chính của nó là vai trò mà các giả thiết và định đề về tri thức do các thành viên khác nhau trong xã hội sở hữu trong phân tích kinh tế. Nhưng không có nghĩa điều này không hề liên can gì tới một câu hỏi khác có thể được bàn luận với cùng tiêu đề, câu hỏi ở chừng mực nào

Kinh tế học gia đình

Kinh tế học là môn khoa học xã hội nghiên cứu sự sản xuất, phân phối và tiêu dùng các loại hàng hóa và dịch vụ. Nghiên cứu kinh tế học nhằm mục đích giải thích cách thức các nền kinh tế vận động và cách tác nhân kinh tế tương tác với nhau. Các nguyên tắc kinh tế được ứng dụng trong đời sống xã hội, trong thương mại, tài chính và hành chính công, thậm chí là trong ngành

Hành vi khách hàng căn bản

Hành vi khách hàng căn bản

Bài giảng Hành vi khách hàng

Bài giảng Hành vi khách hàng

Phương pháp thẩm định giá máy thiết bị

Phương pháp thẩm định giá máy thiết bị

Quản trị ngân hàng-Chương trình cao học

Quản trị ngân hàng-Chương trình cao học

Tài liệu về thẩm định giá căn bản bằng tiếng anh

Tài liệu về thẩm định giá căn bản bằng tiếng anh

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng-BĐS

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng-BĐS

Thẩm định dự án đàu tư

Giáo trình Thẩm định dự án đàu tư

Tài liệu nguyên lý thẩm định giá

Tài liệu nguyên lý thẩm định giá

Nhập môn quản trị dự án đầu tư

Nhập môn quản trị dự án đầu tư

Bài giảng Quản trị dự án đầu tư

Bài giảng Quản trị dự án đầu tư

The Dictionary of Health Economics / Anthony J. Culyer

This is a book serving the second of these two kinds of knowledge, a book that I have intended that the reader should be able to dip into from time to time. I hope it may also serve that other thing with which knowledge is so often mistaken: understanding. If one’s appetite is whetted, as I hope may occasionally be the case, there are loads of decent texts that provide solid main courses and desse

GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN / TS. Đoàn Quang Thiệu

Nguyên lý kế toán là môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức và khái niệm cơ bản về kế toán làm cơ sở học tập và nghiên cứu các môn học trong các chuyên ngành kế toán, kinh tế. Giáo trình Nguyên lý kế toán được biên soạn trên tinh thần kế thừa và phát huy những ưu điểm của một số giáo trình nguyên lý kế toán, phù hợp với đặc điểm người học, đặc biệt là

Financial Management and Analysis. Second Edition

Financial Management and Analysis is an introduction to the concepts, tools, and applications of finance. The purpose of this textbook is to com- municate the fundamentals of financial management and financial analysis. This textbook is written in a way that will enable students who are just beginning their study of finance to understand financial decision-making and its role in the decision-making pro

7 thói quen của người thành đạt

7 thói quen cũa người thành đạt mô tả 7 thói quen trong cuộc sống hằng ngày nhằm giúp chúng ta tự cải thiện bản thân minh, những thói quen tự rèn giũa bản thân nhằm tìm mục tiêu và ý chí trong cuộc sống những thói quen về các mối quan hệ bạn bè xung quanh nhằm giúp chúng ta phát triên tốt mối quan hệ với mọi người

Tiểu luận Kinh tế lượng

Kinh tế lượng là một môn học chuyên ngành của ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh, trang bị cho sinh viên các kiến thức đo lường kinh tế để áp dụng cho công việc trong tương lai. Tiểu luận này sẽ áp dụng những kiến thức của môn học kinh tế lượng để trình bày thực tiễn kinh tế lượng ở Việt Nam hiện nay.

Slide bài giảng môn Kinh tế lượng

Môn học kinh tế lượng nhằm mục tiêu: - Cung cấp các phương pháp phân tích định lượng. - Ứng dụng các phương pháp định lượng trong phân tích, kiểm định và dự báo kinh tế . Các kiến thức của kinh tế lượng được trình bày qua 9 chương: Chương 1: Nhập môn Chương 2: Hồi quy đơn biến Chương 3: Hồi quy đa biến Chương 4 :Dạng hàm Chương 5: Hồi qui với biến giả Chương 6: Đa cộng