Toán tài chính

Giáo trình toán tài chính đại cương

Tiểu luận kinh tế vĩ mô: Tăng trưởng kinh tế và lạm phát trong thực tiễn kinh tế của Việt Nam

Tăng trưởng kinh tế và lạm phát là hai vấn đề cơ bản và lớn trong kinh tế vĩ mô. Việc xác định mối quan hệ tăng trưởng kinh tế và lạm phát đã và đang thu hút sự chú ý của nhiều nhà kinh tế. Mục đích chính là phân tích để khẳng định và tiến tới xác lập mối quan hệ định hướng giữa tăng trưởng kinh tế với lạm phát và có thể sử dụng lạm phát là

Tiểu luận môn quản trị tài chính

Một doanh nghiệp trong cơ chế thị trường ngày nay muốn phát triển bền vững và cạnh tranh lành mạnh, trước hết phải có được cơ cấu tài chính phù hợp. Vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là phải thường xuyên tiến hành công tác phân tích tài chính và không ngừng hoàn thiện công tác này để trên cơ sở đó định hướng cho các quyết định nằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện

QUY CHẾ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

QUY CHẾ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

Văn hóa kinh doanh – văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa kinh doanh – Văn hóa doanh nghiệp là sản phẩm chủ quan mà xã hội cùng góp phần xây dựng nên trong thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh…bởi nó chính là cơ sở khách quan có thể không chỉ tạo ra các điều kiện phát triển sản xuất để góp phần đáp ứng các nhu cầu sống của con người mà còn là môi trường lý tưởng. Mong rằng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn.

Kế toán trên máy tính

Trình bày các khái niệm kế toán là gì, khảo sát bài toán kế toán,... Sử dụng các công cụ hỗ trợ như: - Lập chương trình kế toán bằng VB trong Microsoft Excel - Chương trình kế toán máy AccWin

Tìm hiểu AFTA – Chương trình cắt giảm thuế quan có hiệu lực chung CEPT

Hiệp định Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) là một trong những Hiệp định hợp tác quan trọng hàng đầu của ASEAN, được thực hiện thông qua thực hiện Chương trình thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung (Common Effective Preferential Tariff) gọi tắt là CEPT. CEPT có nghĩa là thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung, và là mức thuế có hiệu lực, được thỏa thuận ưu đãi cho ASEAN, được các nước ASEAN ký kết

NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ

Gồm các nội dung như: CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỐNG KÊ HỌC CHƯƠNG 2: ĐIỀU TRA THÔNG KÊ CHƯƠNG 3: PHÂN TỔ TỔNG HỢP TÀI LIỆU ĐIỀU TRA THỐNG KÊ KING TÊ CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU CÁC MỨC ĐỘ CỦA HIỆN TƯỢNG KINH TẾ XÃ HỘI .....

Văn minh làm giàu và nguồn gốc của cải

Cuốn sách này được viết để nhiệt thành ủng hộ tinh thần khởi nghiệp - kinh doanh, qua đó là tới quá trình kinh tế bền vững ở Việt Nam. Cuốn sách được chia làm 7 chương chính đặt trọng tâm ở văn hóa kinh doanh và giáo dục kinh doanh

Vai trò và chức năng của quản lý nhà nước

Vai trò và chức năng của quản lý nhà nước

Vai trò cộng đồng - Thị trường - Chính phủ

cùng với sự phát triển nhanh chóng của các nghành công nghiệp, kiểm soát ô nhiễm về môi trường đã và đang là một thách thức và làm mối quan tâm sâu sắc của nhều quốc gia đặc biệt là các nước đang phát triển....

Gia nhập WTO

Tổng quan Việt Nam tích cực ra nhập WTO trong lĩnh vực dịch vụ

Đổi mới sự nghiệp và phát triển con người

Đổi mới sự nghiệp và phát triển con người

Công nghiệp hóa nông thôn Trung quốc

Công nghiệp hóa nông thôn Trung quốc

Bài tập định khoản Kế toán ngân hàng

Bài tập định khoản Kế toán ngân hàng

Slide bài giảng - Rủi ro tài chính và các công cụ quản trị rủi ro tài chính

Slide bài giảng - Rủi ro tài chính và các công cụ quản trị rủi ro tài chính

Đề cương môn Khoa học quản lý

Câu 01: Phân tích các mục tiêu, động lực trong quản lý, liên hệ vấn đề tiền lương và thu nhập. Nêu giải pháp ? BÀI LÀM Trong hoạt động quản lý thì mục tiêu và động lực là hai vấn đề quan trọng nhất, quyết định sự vận động và phát triển của hệ thống quản lý. Nắm vững khái niệm về mục tiêu, động lực và mối quan hệ của chúng, nhà quản lý sẽ biết cách tác động

Đề thi môn Quan hệ quốc tế đề 5

Đề bài : Bằng kiến thức về quan hệ quốc tế, đồng chí hãy làm rõ công cuộc đổi mới XHCN là con đường phát triển tất yếu của cách mạng VN giai đoạn hiện nay BÀI LÀM Quá trình phát triển của lịch sử XH loài người mang bản chất luôn luôn vận động và biến đổi không ngừng theo khuynh hướng tiến lên cải tổ. Do đó, công cuộc đổi mới hoàn thiện CNXH dưới sự lãnh đạo của

Đề thi môn Quan hệ quốc tế đề 4

MÔN : QUAN HỆ QUỐC TẾ Đề bài : Bằng kiến thức về quan hệ quốc tế, đồng chí hãy làm rõ công cuộc đổi mới XHCN là con đường phát triển tất yếu của cách mạng VN giai đoạn hiện nay BÀI LÀM Công cuộc đổi mới XHCN toàn diện và sâu sắc đã và đang diễn ra ở nước ta thời gian qua đã chứng tỏ đây là con đường phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam

Đề thi môn Quan hệ quốc tế đề 3

Đề bài : Bằng kiến thức về quan hệ quốc tế, đồng chí hãy làm rõ công cuộc đổi mới XHCN là con đường phát triển tất yếu của cách mạng VN giai đoạn hiện nay BÀI LÀM Quá trình phát triển của lịch sử XH loài người mang bản chất luôn luôn vận động và biến đổi không ngừng theo khuynh hướng tiến lên cải tổ. Do đó, công cuộc đổi mới hoàn thiện CNXH dưới sự lãnh đạo của