Tính dục - Một sức mạnh siêu phàm

Những quan điểm và cách giải thích trong tài liệu này là của riêng tác giả và không phản ánh những quan điểm hoặc cách giải thích của SIDA, Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển.

Bác Sĩ Giải Đáp Về Chuyện Ấy

Phần lớn mọi người nghĩ rằng, họ đã biết tất cả những gì cần biết về tình dục; nhưng theo các chuyên gia trong lĩnh vực này, rất nhiều cặp vợ chồng không biết cả những điều tối thiểu. Việc xem sách vở qua quýt khiến người ta thiếu kiến thức hoặc có những quan niệm sai lầm về tình dục, và điều này làm mất đi nhiều niềm vui mà đáng lẽ họ được hưởng trong cuộc sống. Bằng hình

Các Khảo Cứu Về Tình Dục Học

- Giải phẫu dương vật - Các bước tiến hanh chẩn đoán và mô hình điều trị bênh ED - Một số nguyên tắc cơ bản trong điều trị tình trạng xuất tinh sớm - Stress và rối loạn chức năng tình dục - Thế nào là bạo dâm và khổ dâm va câu chuyên của ngọa triều hoàng đế - Thủ dâm nhìn dưới góc độ khoa học - Ở phụ nữ có suy giảm tình dục hay không? -