Hiến pháp 2013

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013. Hiến pháp 2013 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 và thay thế cho Hiến pháp 1992. Hiến pháp 2013 QUỐC HỘI------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm

Quyết định ngăn chặn tình trạng hôn nhân cận huyết thống số 498/QĐ-TTg

Quyết định 498/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 04 năm 2015. Giảm tải tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ------- Số: 498/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngà

Thông tư hướng dẫn về hôn nhân có yếu tố nước ngoài số 02a/2015/TT-BTP

Thông tư 02a/2015/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định 126/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành ngày 23 tháng 02 năm 2015. Quy định mới về đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài BỘ TƯ PHÁP------- Số: 02a/2015/TT-BTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày

Thông tư quy định điều kiện, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam số 03/2015/TT-BTP

Thông tư 03/2015/TT-BTP quy định điều kiện, trình tự, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký khai sinh, kết hôn cho người di cư tự do tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với Lào do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành. Điều kiện, trình tự, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam Biểu mẫu ban hành kèm Thông tư 03 Tờ khai lý lịch Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam (Dùng cho người giám hộ)

Thông tư liên tịch quy định khen thưởng cá nhân tố cáo hành vi tham nhũng số 01/2015/TTLT-TTCP-BNV

Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-TTCP-BNV quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng. Thông tư này áp dụng cho Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khen thưởng hoặc có trách nhiệm thực hiện việc khen thưởng đối với cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng. Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc

Quyết định phê duyệt đề án đẩy mạnh nội dung công ước quốc tế về quyền dân sự số 452/QĐ-BTP

Quyết định số 452/QĐ-BTP phê duyệt đề án đẩy mạnh nội dung công ước quốc tế về quyền dân sự, được Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành, xét theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ phổ biến giáo dục pháp luật, và Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế. Phấn đấu đến năm 2020, có 60 - 70% báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên viết về pháp luật, giáo viên giảng

Luật hộ tịch 2014

Mới đây, trong kỳ họp thứ 8 khóa XIII của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua và ban hành Luật hộ tịch bao gồm các quy định về quyền, nghĩa vụ, thủ tục đăng ký hộ tịch vào ngày 20 tháng 11 năm 2014 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Luật hộ tịch 2014 QUỐC HỘI-------- Luật số: 60/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự

Luật thi hành án số 64/2014/QH13

Luật thi hành án số 64/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2014 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

VnDoc.com xin giới thiệu Luật Hôn nhân và gia đình 2014 được sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong luật hôn nhân được Quốc hội ban hành ngày 19 tháng 06 năm 2014 và chính thức có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 01 năm 2015. Luật hôn nhân và gia đình năm mới nhất QUỐC HỘI-------- Số: 52/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------- Hà Nội, ngày 19

Quy định về chế độ ăn giữa ca ở công ty nhà nước

Dựa theo Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 15 tháng 10 năm 2008 hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty nhà nước, chế độ thanh toán tiền ăn giữa ca cho người lao động như thế nào. BỘ LAO ĐỘNG –THƯƠNG BINHVÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 22/2008/TT-BLĐTBXH Hà Nội,

Thông tư số 15/2014/TT-BTP

BỘ TƯ PHÁP --------------- Số: 15/2014/TT-BTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TÌM GIA ĐÌNH THAY THẾ Ở NƯỚC NGOÀI CHO TRẺ EM KHUYẾT TẬT, TRẺ EM MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO, TRẺ EM TỪ 5 TUỔI TRỞ LÊN, HAI TRẺ EM TRỞ LÊN LÀ ANH CHỊ EM RUỘT CẦN TÌM GIA ĐÌNH THAY THẾ Căn cứ Luật Nuôi con

Nghị định 106/2013/NĐ-CP

Nghị định 106/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/1999/NĐ-CP về chứng minh nhân dân CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Số: 106/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 05/1999/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 1999 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHỨNG MINH NHÂN DÂN ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẰN

Quyết định ban hành biểu mẫu sử dụng trong đăng ký cư trú số 698/2007/QĐ-BCA(C11)

Quyết định ban hành biểu mẫu sử dụng trong đăng ký cư trú số 698/2007/QĐ-BCA(C11) được Bộ Công an ban hành quy định nội dung, hình thức, quy cách biểu mẫu sử dụng trong đăng ký và quản lý cư trú. Hiện nay đã có thông tư 36/2014/TT-BCA quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú được Bộ Công an ban hành năm 2014 Quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký quản

Công văn 3130/BNN-HTQT

Công văn 3130/BNN-HTQT năm 2013 hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------- Số: 3130/BNN-HTQT V/v: Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ c

Thông tư 02/2013/TT-BNG

Thông tư 02/2013/TT-BNG hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực do Bộ Ngoại giao ban hành. BỘ NGOẠI GIAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------- Số: 02/2013/TT-BNG Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2013 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỘ CHIẾU NG

Quyết định 37/2013/QĐ-UBND

Quyết định 37/2013/QĐ-UBND Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức tỉnh Đồng Nai. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------- Số: 37/2013/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 21 tháng 6 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG

Luật cư trú sửa đổi năm 2013

Luật cư trú sửa đổi năm 2013 QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Luật số: 36/2013/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2013 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƯ TRÚ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội

Nghị quyết 73/NQ-CP

Nghị quyết 73/NQ-CP năm 2013 phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam - Đức về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao do Chính phủ ban hành. CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------- Số: 73/NQ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH

Công văn 1810/BNG-LS

Công văn 1810/BNG-LS về đối tượng cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ do Bộ Ngoại giao ban hành. BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------------- Số: 1810/BNG-LS V/v đối tượng cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2013 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, - UBND các

Nghị định số 24/2013/NĐ-CP

Nghị định số 24/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------------------------- Số: 24/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH