Phương pháp marketing bất động sản hiệu quả

Vinstar Moving tiên phong trong quảng cáo moving sáng tạo tại Việt Nam

Nhập môn quản trị thương hiệu

Tài liệu cung cấp những kiến thức liên quan đền môn họa quản trị thương hiệu.

Tổng quan quản trị thương hiệu

Slide bào giảng quản trị thương hiệu.

Bài giảng Quản trị thương hiệu

Tài liệu cung cấp những kiến thức cơ bản về thương hiệu.

Quản trị thương hiệu đại cương

Tài liệu cung cấp những vấn đề liên quan đến Quản trị thương hiệu.

5 khám phá then chốt của Hoạch định thương hiệu

Tài liệu cung cấp 5 mấu chốt cơ bản của Hoạch định chiến lược

DỐC HẾT TRÁI TIM

100 thương hiệu thành công

Bài giảng môn Quản trị thương hiệu

Tham khảo tài liệu: Bộ bài giảng môn Quản trị thương hiệu gồm 5 chương trình bày về lý thuyết xây dựng và phát triển thương hiệu: tổng quan về thương hiệu, quản trị chiến lược thương hiệu, bảo vệ thương hiệu, xúc tiến quảng bá hình ảnh thương hiệu và đánh giá quá trình quản trị thương hiệu.

QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU

Gồm 5 chương:  Chương 1: Một số vấn đề chung về thương hiệu  Chương 2: Xây dựng thương hiệu  Chương 3: Xác định hệ thống nhận diện thương hiệu  Chương 4: Bảo hộ thương hiệu  Chương 5: Quản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanh

Quản trị chất lượng sản phẩm

Những bài học kinh nghiệm trong quản trị chất lượng sản phẩm

Quá trình chuyển đổi thành công ty cổ phần tại Việt Nam

Quá trình chuyển đổi thành công ty cổ phần tại Việt Nam

Hệ thống nhận diện thương hiệu là gì?

Là hệ thống nhận diện thương hiệu toàn diện, nhằm chuẩn hoá hình ảnh, logo của thương hiệu, chuẩn phối hợp màu sắc, font chữ, kích thước để thương hiệu luôn có sự đồng nhất trong thiết kế tạo ra những đặc điểm riêng biệt, giúp người nhìn nhận biết, phân biệt thương hiệu mình với hàng ngàn thương hiệu khác trên thị trường. Tư vấn thiết kế thương hiệuLà các ấn phẩm quảng cáo như Logo, poster, brochu

Bí quyết thương mại điện tử

Thương mại điện tử đã tồn tại dưới nhiều hình thức trước khi Mạng Intemet được đưa vào sử dụng, và những hình thức này vẫn tồn tại trong đó có phương thức trao đổi dữ liệu điện tử – EDI (electronic data -interchange) áp dụng phổ biến trong cả mạng máy tính không theo giao thức TCP/IP. Mối quan tâm ngày càng tăng đối với thương mại điện tử có thể được xuất phát từ tác động của Intemet lên