Tiểu luận tìm hiểu về học thuyết pháp trị

Kết cấu của bài tiểu luận này gồm: I. Hoàn cảnh ra đời. II. Nội dung chính 1. Thương Ưởng (khoảng 390 TCN-338 TCN) 2. Hàn Phi Tử (280- 233 TCN) 3. Machiavelli (1469-1527) 4.Một số học giả khác: - Quản Trọng (Thế kỷ VI TCN) - Thận Đáo (370- 290 TCN) - Thân Bất Bại (401- 337TCN) III. Đánh giá ưu điểm và nhược điểm của học thuyết Pháp trị VI. Ứng dụng các học thuyết vào thực tiễn việc

Bài tập quản lý nhà nước về kinh tế

Bài tập quản lý nhà nước về kinh tế này giải quyết các nội dung câu sau đây: “Quản lý Nhà nước về kinh tế là gì? Vì sao nói quản lý Nhà nước vừa là một khoa học vừa là nghệ thuật, nghề nghiệp? Để quản lý Nhà nước phải dùng phương pháp nào, các phương pháp này trong các chế độ xã hội khác nhau có gì giống và khác nhau? Vì sao?”

Slide bài giảng môn Khoa học quản lý

Kết cấu của bài giảng này gồm 4 chương: - Chương 1: Quản lý và sơ sở khoa học của quản lý. - Chương 2: Chức năng của quản lý. - Chương 3: Phương pháp quản lý - Chương 4: Một số mô hình và công cụ quản lý.

Quan hệ quốc tế của Việt Nam thời kỳ đổi mới

LỜI DẪN Những năm cuối thế kỷ XX, hệ thống xã hội chủ nghĩa lâm vào khủng hoảng toàn diện và nghiêm trọng dẫn đến sự sụp đổ của bộ phận lớn làm thay đổi cơ bản cục diện chính trị của thế giới. Bên cạnh đó, chủ nghĩa tư bản tận dụng được những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại nên đã thích nghi và vẫn tiếp tục phát triển. Trật tự thế giới

19 câu hỏi và đáp án môn Lịch sử hành chính

Tài liệu này gồm 19 câu hỏi và đáp án môn Lịch sử hành chính giúp cho sinh viên chuyên ngành hành chính ôn tập và học tốt môn này,

yếu tố con người tác động tới quản lí

Đây là nội dung bài giảng môn quản lí học đại cương về vấn đề yếu tố con người tác động tới quản lí. nôi dung bài giảng bao gồm: I.KHÁI NIỆM 1.1 Con người là gì? 1.2 Quản lý là gì? II. CON NGƯỜI LÀ CHỦ THỂ QUẢN LÝ 1. CON NGƯỜI TRONG CHỨC NĂNG KẾ HOẠCH 2. CHỨC NĂNG TỔ CHỨC 3.CHỨC NĂNG HƯỚNG DẪN ĐIỀU KHIỂN LÃNH ĐẠO 4. CHỨC NĂNG KIỂM SOÁT III. CON NGƯỜI- ĐỐI TƯỢNG

tiểu luận môn lịch sử văn minh thế giới

đây là một bài luận môn lịch sử văn minh thế giới về đề tài con người là thước đo vạn vật trong thời kì phục hưng đề tài này rất hay, bài luận này rất có giá trị tham khảo. nội dung bài này bao gồm: LỜI NÓI ĐẦU I. Đặt vấn đề. Trong suốt chiều dài lịch sử cũng như chiều dài của sự hình thành các nền văn minh thì yếu tố con người không thể thiếu trong

Bài giảng thành tựu khoa học tự nhiên của văn minh phương đông

Đây là bài giảng về thành tựu kho học tự nhiên của nền văn minh phương đông, được thể hiện dưới dạng slide bài giảng, giúp các bạn có thể nắm bát được nội dung bài học một cách cơ bản và ngắn gọn nhất. nội dung tài liệu bao gồm: 1.Điều kiện thuận lợi ra đời 1 nền văn minh sớm 2. Đặc điểm 2.1 Cùng với sự ra đời của nền văn minh phương đông, những thành tựu về

nên công vụ trung quốc

đây là tài liệu trình bày về nền công vụ trung quốc, là tài liệu hữu ích cho các bạn quan tâm và tìm hiểu về nền hành chính trung quốc.tài liệu này bao gồm; 1. Những vấn đề chung 2. nền công vụ trung quốc * hệ thống pháp luật, quy chế *Công chức trung quốc - Công chức trung quốc là việc theo mô hình kết hợp giữa mô hình chức nghiệp và mô hình việc làm. - Phân

đề cương đạo đức công vụ

đây là bộ đề cương gồm hệ thống kiến thức môn học đạo đức công vụ và bộ 10 câu hỏi thi các năm đã có đáp án. nội dang gồm: Chương I: Lý luận chung về đạo đức • Khái niệm đạo đức • Quá trình hình thành đạo đức • Vai trò của đạo đức trong cuộc sống con người, xã hội • Đạo đức xã hội • Đạo đức cá nhân GIÁ TRỊ CỐT LÕI Quá Trình Hình

câu hỏi & đáp án môn hành chính so sánh

đây là tổng hợp các câu hỏi thi qua các năm có kèm theo đáp án trả lời. tài liệu này rất hữu ích với các bạn học môn này ôn tập được 1 cách hệ thống. nội dung tài liệu này bao gồm: 1/.Nhà nước chxhcnvn hiện nay theo hình thái cấu trúc nào? anh(chị) hãy phân tích các đặc điểm of hình thái cấu trúc đó. 2/. Mô tả và đánh giá ưu nhược điểm của mô hình tổ

câu hỏi & đáp án môn quản lí nhà nước về kinh tế

Đây là tài liệu ôn tập môn quản lí nhà nước về kinh tế và môn tài chính công..vì là tổng hợp các câu hỏi và đáp án trả lời nên đây là 1 nguồn tài liệu vô cùng hữu ích với những ai học môn học nay.tài liệu gồm có 20 câu hỏi có kèm đáp án.

đề thi & đáp án môn quản lí học đại cương.

đây là tập câu hỏi thi có kèm đáp án của đề thi các năm môn quản lí học đại cương rất hữu ích giúp các bạn dẽ dàng ôn tập và làm chủ môn học này. nội dung tài liệu gồm:22 câu hỏi và đáp án trả lời cho mỗi câu: câu 1:phân tích và cho ví dụ về vai trò của quản lí câu 2: cơ sở khoa học hình thành khoa học quản lí câu 3: yếu tố

nền hành chính các nước phát triển, đang phát triển, chuyển đổi,.......

đây là tài liệu nói về nền hành chính, nền công vụ cách thức tổ chức nhà nước, nhân sự ,.... ở các nước phát triển, đang phát triển.tài liệu gồm những nội dung chính sau: I. HÀNH CHÍNH CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN 1 V­ương quốc Anh: 2 Hoa kỳ 3.Pháp 4. Nhật bản 5. Singapore 6. Canada II. CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 1.thái lan 2. Phi-lip-pin 3. Brunây 4. Indonexia 5. Malaysia III. CÁC NƯỚC CÓ NỀN KINH TẾ

tài liệu phục vụ thi ôn thi công chức

tài liệu phục vụ ôn thi công chức, đồng thời giúp ích cho các bạn sinh viên học hành chính, quản lí nhà nước. nội dung gồm: I. chuyên dề 1: vấn đề cơ bản về nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam 1. Nguồn gốc và bản chất của Nhà nước 2. Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 3. Quan điểm, phương hướng kiện toàn bộ máy Nhà nước Cộng hòa

Slide bài giảng môn Đạo đức công vụ

Slide bài giảng đạo đức công vụ trình bày những nội dung cơ bản sau: - Lý luận chung về đạo đức; - Đạo đức nghề nghiệp; - Công chức và thực thi công việc của nhà nước. - Đạo đức thực thi công vụ của công chức. - Pháp luật về đạo đức công vụ. - Xem xét đạo đức công vụ trên cơ sở các giá trị chuẩn mực xã hội, trên cơ sở quy định của pháp luật.

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP QLHĐC

Việc nắm vững các nguyên lý quản lý, quy luật quản lý, các phạm trù và các khái niệm cơ bản của khoa học quản lý sẽ giúp cho sinh viên có những cơ sở lý luận và phương pháp luận để nhận thức một cách đúng đắn các môn học trong khối kiến thức cơ sở cũng như trong khối kiến thức chuyên ngành. Đây là một môn học có tính khái quát hoá và trừu tượng hoá cao, đòi

TIỂU LUẬN MÔN DỊCH VỤ CÔNG (TL7)

Đề tài: “Xã hội hóa dịch vụ y tế tại TPHCM - thực trạng và giải pháp”.

Tiểu luận môn Dịch vụ công (TL6)

Đề tài: “Cung ứng dịch vụ văn hóa ở Việt Nam”.

Tiểu luận môn dịch vụ công (TL5)

Đề tài: “Dịch vụ công trên địa bàn Vĩnh Phúc”.