Giáo trình bóng ném - Cao đẳng SPTD TW2

Môn bóng ném gần đây đã phát triển rất mạnh trong cộng đồng giới trẻ hiện nay, tuy là một môn thể thao non trẻ những vẫn được nhiều người quan tâm. Bài giảng này sẽ giúp mọi người tìm hiểu thêm về môn bóng ném này

Giáo trình bóng chuyền - ĐH Đà Lạt

PHẦN I: LỊCH SỬ VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN MÔN BÓNG CHUYỀN .................................................................2 I. Nguồn gốc của môn Bóng chuyền .................................................................2 II. Bản chất môn Bóng chuyền ..........................................................................3 III. Quá trình phát triển của môn Bóng chuyền ..........................

Giáo trình bóng bàn - Cao đẳng SPTD TW2

Bóng bàn là một môn thể thao từ lâu đời nhưng có mấy người biết về nó, bài giảng này sẽ giúp mọi người tìm hiểu sâu thêm về bộ môn bóng bàn

Giáo trình bóng bàn - ĐH Đà Lạt

Bóng bàn là một môn thể thao quần chúng được phát triển rộng rãi tại việt nam cũng như các nước khác trên thế giới. Đối với các trường đại học thí môn bóng bàn là môn học nằm trong chương trình các môn tự chọn không phân biệt chuyên nghành được phân bổ 30 tiết bao gồm lý thuyết và thực hành.

Giáo trình bơi lội - Cao đẳng SPTD TW2

Bơi lội là một môn thể thao đa dạng cho nên qua bài giảng này hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu thêm được về môn thể thao này

Giáo trình cầu lông- ĐH Đà Lạt

CHƯƠNG I: LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN MÔN CẦU LÔNG ......................................................2 I. Vị trí – tác dụng của môn cầu lông ................................................................2 II. Nguồn gốc ra đời môn cầu lông ....................................................................2 CHƯƠNG II: NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA KỸ THUẬT ĐÁNH CẦU LÔNG ...................

Giáo trình điền kinh

“ Điền kinh” là tên goi được dịch ra từ tiếng Trung Quốc. Theo tiếng Trung Quốc “điền” có nghĩa là “ruộng” còn “kinh” có nghĩa là “đường”. Như vậy Điền kinh thực ra là tên gọi cho các môn thể thao tiến hành trên sân và trên đường. Theo cách gọi của nhiều nước khác ( Mỹ, Anh, Áo, Ba Lan, Pháp…nhiều nước Nam Mỹ..) Điền kinh cũng được gọi theo nghĩa đó. Tuy nhiên tên gọi đó chỉ có

Một số vấn đề cơ bản về phương pháp luận NCKHGD

Có nhiều vấn đề liên quan đến phương pháp luận nghiên cứu khoa học mà các chủ thể nghiên cứu không thể không tìm hiểu. Trong phạm vi của tài liệu này, chúng tôi chỉ lựa chọn một số vấn đề cốt lõi nhất để cán bộ, giảng viên, đặc biệt là học sinh sinh viên của trường có tài liệu tham khảo khi tham gia nghiên cứu khoa học nói chung và khoa học giáo dục nói riêng.

Bài giảng Giáo dục quốc phòng

Giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên là một trong những nội dung của chiến lược đào tạo con người , nhằm đào tạo ra những con người mới xã hội chủ nghĩa có đầy đủ trình độ năng lực để thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược : xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắsc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Môn học Giáo dục quốc

Đề cương môn học giáo dục học

- Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về những vấn đề chung của giáo dục học, một số vấn đề cơ bản của dạy học, giáo dục. - Biết vận dụng những kiến thức đã học giải thích những vấn đề lý luận, thực tiễn giáo dục. - Có khả năng vận dụng kiến thức của giáo dục học trong phổ biến kiến thức, giáo dục cộng đồng thông qua hoạt động nghề nghiệp. - Biết cách sưu

Bài tiểu luận tham khảo môn Giáo dục học

Bài tiểu luận tham khảo này hy vọng sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về bộ môn Giáo dục học

Giáo dục học đại cương

Giáo dục học là một ngành khoa học chuyên nghiên cứu bản chất và các quan hệ có tính quy luật của quá trình hình thành con người như một nhân cách, trên cơ sở đó thiết kế mục tiêu, nôi dung, phương pháp và hình thức tổ chức các quá trình giáo dục nhằm đạt tới những kết quả tối ưu trong các điều kiện xã hội nhất định. Trong quá trình nghiên cứu và giải quyết các nhiệm vụ

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Trường ĐH Cần Thơ

- Phương pháp nghiên cứu khoa học là môn học bắt buộc của sinh viên ngành Nuôi trồng Thủy sản và là môn học tự chọn cho các ngành nông nghiệp khác. - Môn học nầy nhằm giúp sinh viên có kiến thức về những luận cứ căn bản khi viết đề cương nghiên cứu khoa học, viết báo cáo khoa học và những phương pháp truy cập thông tin / tài liệu từ thư viện và máy tính thông qua

Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học

Khoa học là quá trình nghiên cứu nhằm khám phá ra những kiến thức mới, học thuyết mới, … về tự nhiên và xã hội. Những kiến thức hay học thuyết mới nầy, tốt hơn, có thể thay thế dần những cái cũ, không còn phù hợp. Thí dụ: Quan niệm thực vật là vật thể không có cảm giác được thay thế bằng quan niệm thực vật có cảm nhận.

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học là vấn đề cần được quan tâm hàng đầu trong các trường cao đẳng, đại học hiện nay. Nghiên cứu khoa học là một hoạt động đặc biệt của con người. Đây là một hoạt động có mục đích, có kế hoạch, được tổ chức chặt chẽ của một đội ngũ các nhà khoa học. Đó là quá trình tìm tòi, phát hiện thông tin mới, gia công chế biến thông tin cũ để lưu trữ và

Dinh dưỡng khoáng

dinh dưỡng khoáng (tham khảo)

Động vật có xương sống

động vật có xương sống (tham khảo)

Cảm ứng ở động vật

Cảm ứng ở động vật (tham khảo)

Dạy học nêu vấn đề trong dạy học Sinh học

Dạy học nêu vấn đề trong dạy học Sinh học

Bài giảng - Sinh lý thực vật

Bài giảng “Thực hành sinh lý động thực vật” dành cho sinh viên năm thứ hai khoa Môi trường & Công nghệ Sinh học, trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM. Đây là môn thực hành tiếp theo của môn Thực hành Sinh học đại cương. Sinh viên làm quen với các cấu trúc mô thực vật, thực hành đếm trực tíêp tế bào eukaryote dưới kính hiển vi và khảo sát enzyme trích ly từ mô động vật từ