Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành nông nghiệp số 47/2015/NĐ-CP

Tổ chức thanh tra ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghị định 47/2015/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được ban hành ngày 14 tháng 05 năm 2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 30 tháng 06 năm 2015. CHÍNH PHỦ------- Số: 47/2015/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 201

Thông tư hướng dẫn chấp thuận tiêu chuẩn quốc tế các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp số 07/2015/TT-BNNPTNT

Thông tư số 07/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn chấp thuận tiêu chuẩn quốc tế các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, xét theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 04 năm 2015. Hướng dẫn chấp thuận tiêu chuẩn quốc tế các hoạt

Quyết định về quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với vật tư nông, lâm, thủy sản số 06/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với vật tư nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Quy chế này áp dụng đối với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý vật tư nông, lâm, thủy sản (gọi tắt là vật tư nông nghiệp - viết tắt là VTNN) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Quy

Thông tư hướng dẫn nhiệm vụ của các chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 15/2015/TT-BNNPTNT

Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn nhiệm vụ của các chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nhiệm vụ của các chi cục này là tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật về sản

Thông tư hướng dẫn lập dự toán hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp số 30/2015/TT-BTC

Thông tư số 30/2015/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quyết toán các khoản hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, được bộ Tài chính ban hành theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp. Thông tư 30/2015/TT-BTC được áp dụng cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Hướng dẫn lập dự to

Thông tư liên tịch về việc bình ổn giá hàng nông nghiệp số 10/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC về việc bình ổn giá một số mặt hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp, được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Áp dụng đối với Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; cơ quan nhà nước; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động bình ổn giá và kê khai giá. Những thông tư, nghị định đi kèm thông tư

Quyết định cung cấp lương thực cho các vùng trong thời gian giáp hạt số 292/QĐ-TTg

Quyết định số 292/QĐ-TTg về việc cấp gạo cho các địa phương trong mùa giáp hạt 2015 từ nguồn dự trữ quốc gia, các địa phương cần chuẩn bị sẵn để hỗ trợ kịp thời cho bà con nông dân ở các tỉnh vẫn còn khó khăn, thiếu thốn. Quy định cung cấp gạo cho các địa phương trong mùa giáp hạt THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------

Thông tư về mua bán hàng hóa quốc tế nông lâm thủy sản số 04/2015/TT-BNNPTNT

Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, gia công hàng hóa nông lâm thủy sản áp dụng đối với tổ chức, cá nhân (sau đây gọi tắt là Thương nhân) có hoạt động liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Những biểu mẫu đi kèm thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT: Phụ lụcBảng thuyết minh đặc tính sinh họcĐơn đăng

Thông tư quy định thủ tục cấp phép xử lý kiểm dịch thực vật số 05/2015/TT-BNNPTNT

Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNT quy định về thủ tục cấp phép hành nghề xử lý kiểm dịch thực vật. Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật (sau đây gọi tắt là vật thể) tại Việt Nam. Các biểu mẫu đi kèm Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNT: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật

Quyết định chế độ bồi dưỡng đối với kiểm ngư viên số 02/2015/QĐ-TTg

Quyết định 02/2015/QĐ-TTg Quy định chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Kiểm ngư viên, Thuyền viên tàu Kiểm ngư và người thực hiện nhiệm vụ Kiểm ngư do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Quyết định về việc bồi dưỡng kiểm ngư viên mới nhất THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------- Số: 02/2015/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH

Thông tư hướng dẫn quy trình xác định mức sống trung bình số 22/2014/TT-BLĐTBXH

Thông tư hướng dẫn quy trình xác định mức sống trung bình số 22/2014/TT-BLĐTBXH được Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành ngày 29/09/2014. Thông tư hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015. BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--

Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13

Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Luật này được ban hành để bãi bỏ Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 08 tháng 8 năm 2001. Quy định về bảo vệ và kiểm dịch thực vật QUỐC HỘI------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------------- Luật số: 41/2013/QH13 Hà Nội, ngày

Thông tư ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng số 03/2015/TT-BNNPTNT

Thông tư ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng số 03/2015/TT-BNNPTNT được Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành ngày 29/01/2015. Thông tư 03/2015/TT-BNNPTNT quy định rõ danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam. Danh mục thuốc bảo vệ thực

Thông tư quy định về trang bị vũ khí của lực lượng kiểm ngư số 01/2015/TTLT-BCA-BNNPTNT

Thông tư quy định về trang bị vũ khí của lực lượng kiểm ngư số 01/2015/TTLT-BCA-BNNPTNT được Bộ công an và Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn ban hành ngày 13/01/2015. Thông tư quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ và thiết bị chuyện dụng của lực lượng kiểm ngư. Quy định về trang bị vũ khí của lực lượng kiểm ngư BỘ CÔNG AN - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ

Thông tư quy định đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ số 51/2014/TT-BNNPTNT

Thông tư quy định đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ số 51/2014/TT-BNNPTNT được Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành ngày 27/12/2014. Thông tư quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Quy định an toàn thực phẩm đối với cơ sở chăn nuôi BỘ

Thông tư quy định tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp để được hưởng chính sách số 54 /2014/TT-BNNPTNT

Thông tư quy định tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp để được hưởng chính sách số 54 /2014/TT-BNNPTNT được Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành ngày 30/12/2014. Thông tư quy định điều kiện, trình tự công nhận các tiêu chuẩn thực hành tốt khác trong nông nghiêp, lâm nghiệp, thủy hải sản áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước. Điều kiện công nhận GAP khác BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT

Thông tư số 28/2014/TT-BNNPTNT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN --------------- Số: 28/2014/TT-BNNPTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2014 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC HÓA CHẤT, KHÁNG SINH CẤM NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM TẠI VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11

Nghị định số 67/2014/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ --------------- Số: 67/2014/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân

Thông tư số 89/2014/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH --------------- Số: 89/2014/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY VỐN VÀ CẤP BÙ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT DO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHẰM GIẢM TỔN THẤT TRONG NÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm

Quyết định số 3015/QĐ-BNN-TCLN

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN --------------- Số: 3015/QĐ-BNN-TCLN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số