NGHỊ ĐỊNH 111/2011/NĐ-CP CHỨNG NHẬN, HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ

NGHỊ ĐỊNH 111/2011/NĐ-CP CHỨNG NHẬN, HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ Tài liệu,Ngoại giao,

QUYẾT ĐỊNH SỐ 135/2007/QĐ-TTG BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

QUYẾT ĐỊNH SỐ 135/2007/QĐ-TTG BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI Tài liệu,Ngoại giao,

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 15/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THỎA THUẬN GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NIU DI-LÂN VỀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TRONG KỲ NGHỈ

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 15/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THỎA THUẬN GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NIU DI-LÂN VỀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TRONG KỲ NGHỈ Tài liệu,Ngoại giao,

NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2012/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2012/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Tài liệu,Ngoại giao,

NGHỊ ĐỊNH 107/2011/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT ĐIỂM C KHOẢN 2 ĐIỀU 15 LUẬT CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

NGHỊ ĐỊNH 107/2011/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT ĐIỂM C KHOẢN 2 ĐIỀU 15 LUẬT CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI Tài liệu,Ngoại giao,

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 34/2011/TTLT/BTTTT-BNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THI HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 79/2010/QĐ-TTG

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 34/2011/TTLT/BTTTT-BNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THI HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 79/2010/QĐ-TTG Tài liệu,Ngoại giao,