Quản trị Marketing - nguyên lý Marketing

Quản trị Marketing - nguyên lý Marketing

Quản trị Marketing thủy sản

Quản trị Marketing thủy sản

Giáo trình Marketing thực phẩm

Giáo trình Marketing thực phẩm

18 bí quyết marketing hàng hiệu

Khi nói đến hàng hiệu, sự độc đáo mới chính là điều quan trọng chứ không phải là sự so sánh với các đối thủ cạnh tranh. Hàng hiệu là thể hiện của phong cách, của bản thể sáng tạo, của khát vọng tiềm ẩn của người tạo ra nó.

Kinh thánh về nghệ thuật bán hàng

Chào hàng .... Hầu hết mọi người đều ghét chào hàng. Hầu hết mọi người phải thực hiện chúng. Tại sao không thực hiện tất cả những cuộc chào hàng? Hãy tìm ra những điều thú vị trong công việc chào hàng. Hãy làm cho chúng trở thành một trò chơi. Hãy chơi để chiến thắng. Tất cả những câu trả lời không đều làm bạn đến gần hơn với câu trả lời có. Kẻ chiến thắng sẽ bán được hàng.

Slide bài giảng Marketing căn bản

Slide bài giảng MARKETING CĂN BẢN Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

Đề thi trắc nghiệm Marketing căn bản

Đề thi trắc nghiệm Marketing căn bản

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MARKETING

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MARKETING Đề tài nghiên cứu: NGHIÊN CỨU NHU CẦU MUA LAPTOP CỦA SINH VIÊN TẠI THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG Nghiên cứu như cầu mua laptop của sinh viên tại thị trường Đà Nẵng, có bảng câu hỏi trắc nghiệm nghiên cứu thị trường và bảng biểu đồ thị đầy đủ.

Thuật ngữ về thương mại điện tử

Thuật ngữ về thương mại điện tử

Sổ tay kiến thức thương mại điện tử

Sổ tay kiến thức thương mại điện tử

Marketing - Nghiên cứu thị trường

Marketing - Nghiên cứu thị trường

Kỹ năng điều hành hội thảo

Kỹ năng điều hành hội thảo

Định hướng tập trung

Cuốn sách này tập trung vào các muc tiêu thực tế của quá trình marketing, một quá tr ình khô ng chỉ bao gồm việc bán một sản phẩm hay một dịch vụ mà còn là xác định một tương lai cho hoạt độ ng của các tổ chức nữa.

đề thi môn quản trị kinh doanh - maketing dịch vụ

bộ đề thi các bạn tham khảo nhé

Giáo trình Marketing Kỹ nghệ

Giáo trình Marketing Kỹ nghệ