Giáo trình luật cạnh tranh đại cương

Giáo trình luật cạnh tranh đại cương

Giáo trình luật thương mại quốc tế

Giáo trình luật thương mại quốc tế

Giáo trình luật cạnh tranh

Giáo trình luật cạnh tranh

Luật thương mại hợp đồng quốc tế

Luật thương mại hợp đồng quốc tế

Luật kinh doanh (Luật kinh tế)

Luật kinh doanh (Luật kinh tế)

Pháp luật kinh doanh chứng khoán

Pháp luật kinh doanh chứng khoán

Luật Kinh tế-Cao học kinh tế

Luật Kinh tế-Cao học kinh tế

Luật Hải quan-Thuế xuất nhập khẩu-Đào tạo từ xa

Luật Hải quan-Thuế xuất nhập khẩu-Đào tạo từ xa

Pháp luật kinh tế

Bài giảng Pháp luật kinh tế

Luật kinh tế

Luật kinh tế cung cấp những kiến thức căn bản về luật

Bài giảng luật kinh tế Việt Nam

Bài giảng luật kinh tế Việt Nam

Đề thi Luật Thương mại 2

Đề thi Luật Thương mại 2 Câu 1: So sánh hoạt động ủy thác mua bán hàng hoá với hoạt động đại lý thương mại. Câu 2: Nhận định đúng sai, giải thích? a) Mọi hoạt động vận chuyển hàng hoá của thương nhân cho khách hàng để hưởng thù lao đều gọi là hoạt động dịch vụ Logictics b) Trong mọi trường hợp,...

Đề cương ôn tập Luật thương mại

Tham khảo: Đề cương ôn tập Luật thương mại Vấn đề 1: Thương nhân & Hoạt động thương mại 1. Thương nhân a. Khái niệm Khoản 1 điều 6 LTM 2005: Thương nhân bào gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng kí kinh doanh.

Môn Luật kinh doanh

Tham khảo: Môn Luật kinh doanh Bài giảng nêu lên khá chi tiết các phạm vi trong luật kinh đoanh,đối tượng điều chỉnh của luật kinh doanh, phạm vi điều chỉnh của luật kinh doanh.

Câu hỏi và trả lời luật kinh tế

Câu hỏi và trả lời luật kinh tế Luật kinh tế là tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình quản lý kinh tế và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế với các tổ chức kinh tế XHCN hoặc giữa các tổ chức xã hội chủ nghĩa với nhau nhằm thực hiện

Luật kinh doanh - Hợp đồng thương mại

Hợp đồng thương mại là sự thỏa thuận để thực hiện các hoạt động thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và hoạt động thương mại ngoài lãnh thổ Việt Nam nếu các bên thỏa thuận áp dụng luật này hoặc luật nước ngoài

Chế độ pháp lý về công ty cổ phần - TS Châu Quốc An

Tham khảo: Chế độ pháp lý về công ty cổ phần - TS Châu Quốc An Bài giảng trình bày các khái niệm, đặc điểm về công ty cổ phần, cổ đông, địa vị pháp lý của công ty cổ phần. Kiểm soát các giao dịch có nguy cơ tư lợi..

Bài giảng Luật kinh tế - TS Lê Văn Hưng

Tham khảo: Bài giảng Luật kinh tế - TS Lê Văn Hưng Bài giảng Luật kinh tế do thạc sĩ Lê Văn Hưng trình bày gồm 4 chuyên đề: luật kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, nhà kinh doanh trong môi trường cạnh tranh và hội nhập, doanh nghiệp và tài sản doanh nghiệp, tài phán trong kinh doanh.

Bài giảng Luật thương mại - TS. Nguyễn Nam Hà

Bài giảng Luật thương mại - TS. Nguyễn Nam Hà gồm 8 chương. Danh cho các những ai đang tìm hiểu về luật thương mại, phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu.

Bài giảng Cơ bản về luật kinh tế

Tham khảo: Bài giảng Cơ bản về luật kinh tế Bài giảng Cơ bản về luật kinh tế trình bày những nội dung chính: lý luận cơ bản về luật kinh tế, địa vị pháp lý của các chủ thể kinh doanh, thủ tục giải quyết tranh chấp kinh doanh.