Giáo trình luật tố tụng hành chính

Giáo trình luật tố tụng hành chính

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Luật sư

Tham khảo: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Luật sư Hoạt động của các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư có vai trò tích cực trong việc nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo và các đương sự khác, góp phần tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi và tin cậy cho các hoạt động

Luật hành chính Việt Nam - Ths. Nguyễn Quang Huy

Tham khảo: Luật hành chính Việt Nam - Ths. Nguyễn Quang Huy Luật hành chính là một ngành luật trong hệ thống pháp luật nước ta, bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong qua 1trình hoạt động quản lý hành chính

Khái quát chung về luật hành chính Việt Nam - Ths. Nguyễn Quang Huy

Tham khảo: Khái quát chung về luật hành chính Việt Nam - Ths. Nguyễn Quang Huy Đối tượng điều chỉnh của Luật hành chính là các quan hệ xã hội hình thành trong lĩnh vực quản lý nhà nước. Những quan hệ này gọi là quan hệ quản lý hành chính nhà nước hay quan hệ chấp hành – điều hành.

Ban hành hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nghị định của Chính phủ quy định về hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu - hay còn gọi thông tư 194 - quy định các vấn đề về thủ tục hải quan.

Hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu - hay còn gọi là thông tư 205 - quy định các vấn đề liên quan đến thủ tục hải quan

Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển

Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển được ký kết ngày 10 tháng 12 năm 1982. Bản dịch tiếng Việt của Bộ Ngoại giao với sự hợp tác của Quỹ nghiên cứu Biển Đông,

Luật công chứng

Luật này quy định về công chứng.

Luật cư trú

Luật này quy định về cư trú, đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006.

Luật quản lý thuế

Luật này quy định về quản lý thuế, đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006.

Khái quát chung về luật hành chính

Tham khảo: Khái quát chung về luật hành chính. Tài liệu gồm 6 chương nhằm trình bày các nội dung chính như: khái quát về quản lý hành chính nhà nước, luật hành chính một ngành độc lập với hệ thống pháp luật Việt Nam, mối quan hệ giữa luật hành chính và một số ngành luật khác.

Bài giảng Luật Hành chính Việt Nam

Môn học này cung cấp cho người học về những kiến thức cơ bản về hoạt động quản lý hành chính nhà nước và những vấn đề cơ bản về địa vị pháp lý của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức và viên chức. - Cùng với công cuộc cải cách hành chính hiện nay trong nhiều lĩnh vực và yêu cầu của quá trình dân chủ ở cơ sở là những đòi hỏi khách quan để tăng quyền

Bài giảng Kỹ năng của luật sư vụ án hành chính (áp dụng hồ sơ tình huống)

Tham khảo: Bài giảng Kỹ năng của luật sư vụ án hành chính trình bày về: luật sư trong giai đoạn phúc thẩm, ý nghĩa của giai đoạn phúc thẩm, những vấn đề luật sư cần quan, tâm trong giai đoạn phúc thẩm, luật sư trong giai đoạn húc thẩm, các vấn đề pháp lý cần lưu ý, hình thức đơn kiến nghị xem xét.

Đề thi môn Luật Hành chính và Tài phán hành chính

Tài liệu bao gồm 5 đề thi tham khảo hết môn Luật Hành chính và Tài phán hành chính - Học viện Hành Chính Quốc Gia Hình thức thi bao gồm tự luận và vấn đáp / đề mở hoặc đề đóng

LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Luật này quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính.Mời

Bài giảng Kỹ năng của luật sư tại phiên toà sơ thẩm vụ án hành chánh

Tham khảo :Bài giảng Kỹ năng của luật sư tại phiên toà sơ thẩm vụ án hành chánh Nội dung Bài giảng Kỹ năng của luật sư tại phiên toà sơ thẩm vụ án hành chánh (giai đoạn hỏi và tranh luận) nhằm: nêu những nguyên tắc chính trong giải quyết vụ án hành chính, tầm quan trọng của phiên, tòa sơ thẩm - ý nghĩa của giai, đoạn hỏi và tranh luận, những vần đề cần quan tâm, trong giai

Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành chính

Giáo trình Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành chính - Đại học Cần Thơ Năm biên soạn: 2012

Bài giảng môn Luật Hành Chính

Tài liệu bài giảng môn luật hành chính trong các trường đại học chuyên ngành luật. Đây là tài liệu hữu ích cho suốt quá trình học ngành luật ở cấp cử nhân, học lớp nghiệp vụ luật sư, tập sự luật sư, thi tốt nghiệp sát hạch lấy chứng chỉ hành nghề luật sư.

Khiếu kiện quyết định xử phạt trong lĩnh vực thuế

Khiếu kiện quyết định xử phạt trong lĩnh vực thuế. Phù hợp với các bạn chuyên ngành Luật Hành Chính.